Predstavnik in kontakt

Alojz Tretjak
[email protected]

Lokalni odbor

Mislinja

Svoboda za Občino Mislinja

Želimo preseči delitve in Mislinjo razviti v občino sodelovanja in povezovanja. Iščemo najboljše v vsakem od nas in ustvarjamo dobro okolje za življenje.

... gradnjo novih stanovanj in za spodbudno okolje za mlade, da bodo ostali doma!

... nov vrtec in dom za starejše občane, za odprto medgeneracijsko sodelovanje!

... oblikovanje razvojne politike za mlade, razvoj kulturnega in športnega turizma!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Trajnostna občina z razvito infrastrukturo, gradnja iz lesa

Vse javne in javno - zasebne novogradnje bomo gradili iz lesa ali v kombinaciji z lesom, les pa bomo uporabljali pri obnovi obstoječih objektov. Posodobili bomo prometno infrastrukturo in kanalizacijsko omrežje ter sofinancirali čistilne naprave.

Promocija in razvoj aktivnega športnega in kulturnega turizma

Ustanovili bomo krovno turistično pisarno, zagnali aktivnosti za odprtje novega mladinskega hotela. S Centrom za zdravje in šport ter Centrom skakalnic bomo razvili športno in turistično ponudbo, rojstno hišo Jožeta Tisnikarja obogatili z dogodki.

Spodbujanje gospodarskega razvoja, obrti in podjetništva

Uredili bomo sodobno obrtno-poslovno cono. S tem bomo v občino privabili nove podjetnike in obrtnike ter ostale investitorje, s čimer bomo ustvarili nova delovna mesta in spodbudili rast. Mislinja potrebuje delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Alojz Tretjak (VE1)
Lovro Miklašič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva