Predstavnik in kontakt

Matej Kodrun
[email protected]

Lokalni odbor

Laško

Svoboda za Občino Laško

Zagnali bomo številne projekte za izboljšanje kakovosti življenja v Občini Laško za vse. Okrepili bomo turistično, kmetijsko in podjetniško dejavnost.

... prometno in poplavno varno občino Laško, za urejeno in moderno infrastrukturo!

... prehransko varno in samooskrbno občino Laško, za podporo lokalnemu kmetu!

... povezano, odprto in napredno občino Laško, za občino, ki bo prijazna do mladih!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Prometna infrastruktura za varno življenje in potovanje

Prometna in poplavna varnost sta kritični točki naše občine in zato naši prioritetni nalogi. V sodelovanju s sosednjimi občinami in državo bomo poskrbeli za čimprejšnjo sanacijo ključnih prometnih povezav in izvedli nabor ukrepov za poplavno varnost.

Strateški in trajnostni razvoj turizma in kmetijstva

Pridelava kakovostne hrane bo postala temelj kmetijskega in turističnega razvoja občine. Izdelki in storitve z visoko dodano vrednostjo bodo v naše kraje pritegnili obiskovalce od blizu in daleč ter v občini zadržali mlade z ambicijami in znanjem.

Odprtost, povezovanje in sodelovanje med vsemi generacijami

Dinamično in sodobno občino bomo soustvarjali vsi občani prek participativnega proračuna, pobude podjetnikov bomo vključevali v razvojne načrte. Za doseganje skupnih ciljev se bomo povezovali s sosednjimi občinami, zavezništva iskali tudi v državi.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Matej Kodrun (VE2)
Marjan Mačkošek (VE1)
Janja Sluga (VE3)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva