Predstavnik in kontakt

Žan Simčič
[email protected]

Lokalni odbor

Kanal

Svoboda za Občino Kanal ob Soči

Degradirana industrijska območja potrebujejo revitalizacijo, nove vsebine in nove projekte. Stare hiše je treba obnoviti, občina naj bo prijazna do vseh generacij!

... čisto pitno vodo za vse občanke in občane!

... občino, prijazno do vseh generacij, starih in mladih!

... revitalizacijo degradiranih industrijskih območij!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Oživitev starih hiš, naj naša občina ne bo spalno naselje

Veliko starejših stavb propada, obenem pa primanjkuje stanovanj za mlade. Sanirali bomo propadajoče in zapuščene hiše in jih po ugodni najemnini ponudili mladim. Tako bomo omogočili, da si svoj lasten dom ustvarijo v domači občini.

Obrtna cona in odgovorno prostorsko načrtovanje

Zavzemamo se za preudarno rabo najboljših kmetijskih zemljišč in modro načrtovanje področij, ki bodo namenjena turističnim dejavnostim. Zagotoviti je treba ustrezna območja za razvoj obrti in podjetništva.

Posodobljena infrastruktura in skrb za kulturno dediščino

Posodobiti moramo vodovodno omrežje, izboljšati pomanjkljivo javno razsvetljavo, zgraditi pločnike, poskrbeti za smetnjake v naseljih in ob poteh ter redno in vestno urejati javne zelene površine. Oživiti moramo Kanal in revitalizirati kulturno dediščino.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Bor Zorzut (VE1)
Barbara Fajdiga Perše (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva