Predstavnik in kontakt

Marjan Šarec
[email protected]

Lokalni odbor

Kamnik

Svoboda za Občino Kamnik

Kamnik želimo ponovno postaviti na tirnice zelenega in trajnostnega razvoja. Občina naj bo bivanjsko varna, potrebujemo enakomeren razvoj vseh naselij.

... oživitev starega mestnega jedra v Kamniku, za razvoj trajnostnega turizma!

... neoporečno pitno vodo in poplavno varnost občine, za ohranjeno naravno okolje!

... enakomeren in celovit razvoj vseh naselij v občini, za športno infrastrukturo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Obnovljena cestna infrastruktura, promet brez kritičnih točk

V dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo ter Direkcijo za ceste bomo obnovili dotrajane državne ceste v naši občini (odseki Tuhinjske ceste, Črna pri Kamniku itn.). Odpravili bomo kritične točke v naseljih (zgradili bomo pločnik v Lazah pri Tuhinju).

Trajnostni turizem, razvoj in ohranjanje Velike Planine

Na Veliki planini bomo zaključili prenovo žičniške naprave in postavitev hitre sedežnice. S podjetjem Velika Planina bomo poskrbeli za bolj frekventen prevoz z gondolo, obiskovalce bomo usmerili na gondolo in tako preprečili parkirni kaos in gnečo.

Stanovanja za mlade in revitalizacija degradiranih območij

Z evropskimi sredstvi bomo v pilotnem projektu, ki bo tako lahko postal zgled za vso Slovenijo, eno od degradiranih površin, kot je npr. kompleks Meso Kamnik, revitalizirali v sodobno urbano sosesko. Nova stanovanja bomo namenili mladim družinam.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Karla Urh (VE2)
Mojca Jončeska Malovrh (VE1)
Marko Šarec (VE3)
Aleš Lipičnik (VE4)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva