Predstavnik in kontakt

Vojko Adamič
[email protected]

Lokalni odbor

Ivančna Gorica

Svoboda za Občino Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica naj postane napredna občina dialoga in medsebojnega spoštovanja z razvito in varno infrastrukturo ter učinkovitim javnim servisom.

... več kakovostnih delovnih mest in učinkovit javni servis za vse občane in občanke!

... varno infrastrukturo, za urejeno kanalizacijsko omrežje in zaščito vodnih virov!

... samooskrbno in zeleno občino, za ohranjanje in razvoj kmetijstva in obrti!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Medgeneracijski center in reševanje bivanja starejših občanov

Zgradili bomo dom starejših občanov in uredili center, ki bo stičišče mladih, starejših in tudi tistih ranljivih skupin, ki jim moramo z medgeneracijskih sodelovanjem in kakovostnimi vsebinami pomagati pri vključevanju v družbo. Za vključenost vseh!

Zagonsko - poslovno središče za razvoj podjetništva in obrti

Razvojno usmerjenim mladim podjetnikom bomo z ustanovitvijo zagonsko - poslovnega središča omogočili uspešno poslovno pot, nova podjetja pa bodo zagotavljala nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki jih v naši občini vsekakor potrebujemo.

Prometna varnost in infrastruktura za pešce in kolesarje

V vseh naseljih bomo poskrbeli za varne prometne poti vseh udeležencev v prometu: pešcev, kolesarjev in voznikov. Uredili bomo pločnike, nove prehode za pešce, varne kolesarske steze. Postopoma bomo prenovili ceste in s tem povečali pretočnost prometa.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Vojko Adamič (VE1)
Samo Matkovič (VE1)
Andreja Robek Perpar (VE1)
Sašo Pajk (VE2)
Nataša Lukman (VE3)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva