Gibanje Svoboda je včeraj, 27. 10. 2022, na novinarski konferenci predstavilo kandidata za župana Občine Ivančna Gorica Vojka Adamiča.

Gibanje Svoboda je včeraj, 27. 10. 2022, na novinarski konferenci predstavilo kandidata za župana Občine Ivančna Gorica Vojka Adamiča, ki ga podpirajo tudi Socialni demokrati. Predstavili so se tudi naši kandidati za mestne svetnike. Predstavitve so se udeležili vidni člani stranke iz lokalnega okolja in širše regije.

Kanididat Gibanja Svoboda za župana Ivančne Gorice Vojko Adamič je prava izbira, za vse občane, ki pogrešajo strateško načrtovanje nadaljnjega razvoja občine in si želijo, da bo ves razvojni potencial izkoriščen. Vojko Adamič je prepričan, da je dolžnost župana, občinskega sveta in občinske uprave, da občino vodijo transparentno in gospodarno ter hkrati občanom ter lokalnemu gospodarstvu ponudijo vizijo prihodnosti, ki bo dovolj smela in ambiciozna. Svežo in odprto alternativo ponuja program županskega kandidata Vojka Adamiča in svetniške liste v Ivančni Gorici.

Vojko Adamič: »Prepričan sem, da je med nami veliko odgovornih in opolnomočenih posameznikov, ki jim ni vseeno, kam gremo. Imamo danosti, imamo znanje in izkušnje, imamo voljo in srčnost, da našo občino osvobodimo spon, ki so jo v vseh teh letih oropale priložnosti in iz dneva in v dan vse bolj uspavale. Skupaj delajmo za prihodnost Slovenije. Prihodnost naše občine naj bo zato v naših rokah

Vojko Adamič bo v primeru izvolitve zagotovil enako obravnavo osrednje Ivančno Gorice in zalednih kraje, saj slednji niso bili doslej deležni primernega investicijskega zagona. Med prve naloge, ki si jih je zadal v primeru izvolitve, zagotovo sodi podroben pregled proračunskih postavk, uvedba participativnega proračuna, večji poudarek na transparentnem in gospodarnem vodenju občine in njene uprave, zagon investicij za razvoj lokalnega gospodarstva z višjo dodano vrednostjo in trajnostno naravnanostjo, poudarek na izboljšanju prometne infrastrukture z vidika zagotavljanja večje varnosti. Med večje razvojne projekte zagotovo sodi postavitev novih rekreativnih in sprehajalnih površin v območju Novega centra. Da bi zagotovili višjo kakovost bivanja vseh je treba prednostno urediti kanalizacijsko omrežje. Pristopil bi k pripravi Strategije razvoja lokalnega turizma, s poudarkom na razvoju lokalne ponudbe domačih izdelkov. Volilni štab Gibanja Svoboda bo v času volilne kampanje na terenu preverjal in po potrebi dopolnjeval svoj program s predlogi občanov.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo