Predstavnik in kontakt

Dijana Štraus Svetlik
[email protected]

Lokalni odbor

Dol pri Ljubljani

Svoboda za Občino Dol pri Ljubljani

Več pozornosti je treba nameniti večji skrbnosti, solidarnosti, premišljenosti, stabilnosti, predvidljivosti ter medsebojnemu spoštovanju in dialogu.

... vključujoč trajnostni razvoj, povečanje samooskrbe in črpanje evropskih sredstev!

... obnovo cest in komunalne infrastrukture, izboljšanje ravnanja z odpadnimi vodami!

... celovite rešitve na področju predšolskega varstva in dovolj prostora v šolah! 

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Oskrba z energijo iz obnovljivih virov, energetska samooskrba

Preučili bomo ustreznost javnih objektov in zemljišč za postavitev samooskrbnih sončnih elektrarn in vzpostavitev samooskrbnih skupnosti. Dolgoročno to pomeni nižje položnice za elektriko. Dodatne kapacitete bomo pridobili s črpanjem EU sredstev.

Trajnostna mobilnost, kolesarske poti, mobilnost prihodnosti

Poleg celovite obnove cest in vzpostavitve varnih kolesarskih poti bomo razvijali različne oblike mobilnosti prihodnosti: v sodelovanju s Slovenskimi železnicami bomo uredili postajališče Laze, postavili več polnilnic in razširili mrežo e-koles.

Varstvo otrok in visoka kakovost bivanja, skrb za mlade družine

Občina Dol pri Ljubljani je dom številnih mladih družin, vrtcev in drugih oblik varstva pa je že nekaj časa premalo. S kombinacijo ukrepov bomo zagotovili možnost varstva za vse, s pomočjo evropskih sredstev postavili otroška igrišča in sprehajalne poti.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Karina Medved Bregar (VE1)
Tomaž Pogačar (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva