Predstavnik in kontakt

Natalija Lorenčič
[email protected]

Lokalni odbor

Črna na Koroškem

Svoboda za Občino Črna na Koroškem

Celotna infrastruktura, od prometne, komunalne do protipoplavne zaščite, mora zagotavljati skladen razvoj. Potrebujemo celovite načrte za revitalizacijo.

... pospešeno gradnjo novih stanovanj za mlade družine in vsem prijazno občino!

... ureditev letnega bazena v Žerjavu ali Črni, za sodobno športno infrastrukturo!

... podeljevanje kakovostnih kadrovskih štipendij mladim občankam in občanom!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Zeleni preboj, energetska samooskrba in male čistilne naprave

Zgradili bomo novo čistilno napravo v Žerjavu, hidroelektrarno in polnilnico pitne vode ter sofinancirali male čistilne naprave v občini. Namestili bomo sončne elektrarne na javne objekte, večje sončne elektrarne pa na neizkoriščena območja.

Ureditev prometne infrastrukture in varne poti za pešce

Prenovili bomo cestne povezave z okoliškimi kraji. Vse ceste želimo urediti s pločniki in varnimi prehodi in potmi za pešce. Urediti želimo tudi parkirna mesta, da bi s tem preprečili nepotrebno gnečo in uredili mirujoči promet.

Celovita skrb za starejše in medgeneracijsko povezovanje

Z gradnjo dislocirane enote doma za starejše občane in občanke, dodatnim oskrbovalnim osebjem, organizacijo cenovno dostopne prehrane in širitvijo medgeneracijskega centra bomo starejšim omogočili dostojno starost v svoji domači občini.

Občinski svetniki

Natalija Lorenčič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva