Predstavnik in kontakt

Gregor Jarkovič
[email protected]

Lokalni odbor

Bled

Svoboda za Občino Bled

Trajnostni razvoj turizma naj preseže množičnost. Zaščita naravnih in kulturnih vrednot, in umik prometa iz jezerske sklede za prihodnost Bleda.

... trajnostni razvoj turizma, temelječ na spoštovanju okolja in kulturni vrednot.

... izgradnjo infrastrukture, ki bo omogočila zaščito Blejskega jezera in pojezerja.

... novo osnovno šolo in transparentno ravnanje z javnim dobrim in javnim denarjem.

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Trajnostni razvoj turizma v sozvočju z lokalnim prebivalstvom

Trajnostni turizem prinaša koristi lokalnim prebivalcem, omogoča varovanje okolja in kulturne dediščine, ohranjanje lokalne obrti in podjetništva. Kakovost življenja občank in občanov ne sme biti podrejena turizmu in hitrim zaslužkom!

Ustrezna, urejena in dostopna javna infrastruktura za vse

Javna infrastruktura mora ustrezati in biti enako dostopna tako domačinom kot turistom in ne sme biti podrejena izključno turističnim uporabnikom. Kanalizacijski sistem in sistem zbiranja odpadkov morata biti prilagojena povečanemu obisku Bleda.

Bled naj bo občina, prijazna mladim

Izgradnja nove osnovne šole z večnamensko športno dvorano je nujna. Mlade družne morajo ostati na Bledu in zagotoviti, da se slovenski biser ne bo spremenil v mesto duhov in turistov, brez domačinov in duše.

Promet naj bo urejen pametno, za krepitev javnega prometa

Javni promet je ključen pri zmanjševanju prometne obremenjenosti Bleda in njegove okolice. Jezerska skleda ne sme biti namenjena motornemu prometu in parkiriščem, pač pa naj bo to mirno okolje ob jezeru, idealno za sprehode in uživanje v lepotah Bleda.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Romana Purkart (VE1)
Lev Pavlovski (VE1)
Tim Fabjan (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva