Predstavnik in kontakt

Zahid Babajić
[email protected]

Lokalni odbor

Velenje

Svoboda za Mestno občino Velenje

Prehod iz premogovniškega okolja v zeleno trajnostno naravnano družbo bomo zmogli samo z medgeneracijskim sodelovanjem in odprtim medkulturnim dialogom.

... pospešeno gradnjo neprofitnih in oskrbovanih stanovanj za mlade družine!

... zelene vire energije, preobrazbo daljinskega ogrevanja in trajnostni razvoj!

... razvoj podjetništva, skladen gospodarski razvoj in širitev turistične ponudbe!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Opolnomočenje občank in občanov, soodločanje o projektih

Uvedli bomo participativni proračun, ki bo občankam in občanom omogočil soodločanje pri projektih, pomembnih za posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti. Ustanovili bomo občinsko pisarno za predloge in pritožbe, naj bo vsak glas slišan!

Trajnostni razvoj in zelena preobrazba daljinskega ogrevanja

Povečali bomo delež sončne energije in zeleno preobrazili daljinsko ogrevanje. S trajnostno gradnjo bomo zagotovili več bivalnih kapacitet za mlade družine in starostnike. Z zelenim prebojem bomo ustvarili nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Spodbudno okolje za podjetništvo in trajnostni turizem

S komunalnim opremljanjem več kot 170 000 m2 površin v občini in novimi cestnimi povezavami bomo privabljali podjetnike in visokotehnološka podjetja. Premogovniške dejavnosti bomo prestrukturirali v zeleno destinacijo ter pospešili razvoj turizma.

Mestni svetniki

Vodja svetniške skupine

Petra Bevc (VE1)
Lidija Črnko (VE1)
Franci Lenart (VE1)
Janez Melanšek (VE1)
Jasna Prodan (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva