Predstavnik in kontakt

Tomaž Slana
[email protected]

Lokalni odbor

Novo Mesto

Svoboda za Mestno občino Novo mesto

Novo mesto naj bo gospodarsko razvita, varna, solidarna in v trajnostni razvoj usmerjena občina srečnih in sodelujočih ljudi z visoko samooskrbo.

... energetsko in prehransko samooskrbno, zeleno, trajnostno in varno Novo mesto!

... Novo mesto kot gospodarsko, podjetniško, kulturno in turistično središče Dolenjske!

... solidarno, prijazno, odprto in strpno Novo mesto, kjer občani soodločamo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Urejene prometne povezave, cestna in železniška infrastruktura

V dobrem dialogu z državo je treba močno pospešiti povezovanje znotraj regije jugovzhodne Slovenije, z Belo Krajino in Posavjem ter s sosednjima prestolnicama. Treba je uresničiti prometni del tretje razvojne osi in okrepiti javni in kolesarski promet.

Novo mesto za občane in občanke vseh generacij in zanimanj

Novomeška občina mora postati privlačna za mlade. Razviti je treba vrtce, šole in univerzo ter spodbujati razvoj novih in privlačnih delovnih mest ter omogočiti stanovanjsko gradnjo z dodatnimi spodbudami za reševanje stisk mladih in mladih družin.

Prehranska in energetska samooskrba sta temelj razvoja

Spodbujali bomo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in zmanjšanje deleža zavržene hrane. Poskrbeli bomo za ekološke, energijsko varčne naložbe in za razvoj nujne infrastrukture, ki omogoča trajnostno rabo naravnih virov. Ohranimo čisto naravno okolje. Spodbujali bomo trajnostno kmetijstvo ter zelene in kratke dobavne verige.

Mestni svetniki

Vodja svetniške skupine

Tomaž Levičar (VE1)
Matija Škof (VE1)
Renata Pavlin (VE1)
Urška Kovačič (VE1)
Žiga Papež (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva