Predstavnik in kontakt

Samo Turel
[email protected]

Lokalni odbor

Nova Gorica

Svoboda za Mestno občino Nova Gorica

Nova Gorica je evropsko čezmejno stičišče, ki potrebuje enakomeren razvoj vseh delov občine in skladno ter dolgoročno urbanistično načrtovanje.

... Novo Gorico, ki bo postala moderno in odprto evropsko čezmejno središče!

... ambiciozno in dolgoročno urbanistično načrtovanje z vizijo!

... skladen razvoj celotne občine in moderno, razvito infrastrukturo povsod!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Prenova poslovne cone Meblo z novo infrastrukturo

Obstoječa poslovna cona je velik neizkoriščeni potencial Mestne občine Nova Gorica. Povezali bomo najemnike in lastnike ter jim pomagali urediti nerešena pravna vprašanja. Zagotovili bomo tudi avtobusno povezavo in postajo za izposojo koles.

Nova stanovanjska soseska Majske poljane

V sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS ter Stanovanjskim skladom Nova Gorica bomo spodbujali gradnjo, pri tem pa prisluhnili širši javnosti. Cilj je, da bodo objekti z okolico atraktivni tako za nove stanovalce kot za bližnje in bolj oddaljene sosede.

Posodobitev komunalne infrastrukture na podeželju

Projekt bomo izvedli v tesnem sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Izdatno bomo povečali sredstva za vzdrževanje in dograjevanje lokalnih cest in poti ter kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Prednost bomo namenili najbolj zapostavljenim področjem.

Skupni kandidat Gibanja Svoboda in Liste Aleša Bržana

Samo Turel

Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica, svoje odločitve sprejema tehtno in s premislekom, vse pa z enim samim ciljem, ta pa je hitrejši in skladen razvoj celotne občine. Evropska prestolnica kulture je eden najpomembnejših projektov v občini, ki gre z roko v roki z razvojem kulturne ponudbe Nove Gorice, trajnostnim razvojem turizma in občino kot modernim čezmejnim središčem.

Preberi več o županu

"Svojih odločitev nikoli ne sprejemam na vrat na nos, ampak vedno s tehtnim razmislekom."

Mestni svetniki

Vodja svetniške skupine

Ana Gulič (VE1)
Dragica Vidmar (VE1)
Sandi Vrabec (VE1)
Ljubka Čargo (VE1)
Gregor Humar (VE1)
Erika Lojk (VE1)
Miha Bitežnik (VE1)
Barbara Kante (VE1)
Mišel Mitrović (VE1)
Petra Kokoravec (VE1)
Alan Pertovt (VE1)
Ana Zavrtanik Ugrin (VE1)
Andrej Šušmelj (VE1)
Igor Bizimoski (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva