Predstavnik in kontakt

Peter Majerle
[email protected]

Lokalni odbor

Ljubljana

Svoboda za Mestno Občino Ljubljana

Ljubljana potrebuje nove zelene površine, ki bodo blažile vročino in izboljševale zrak v mestu, stanovanja po dostopnih cenah in novo prometno strategijo.

... nove zelene površine, ki bodo blažile vse hujše vročine, za prometno strategijo!

... regijsko in negovalno bolnišnico in dokončanje vseh zastalih projektov!

... zagotovitev stanovanj po dostopnih cenah, za varovanje pitne vode in okolja!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Trajnostno, samooskrbno in energetsko učinkovito mesto

Zmanjšali bomo odvisnost mesta od vse dražjega plina. V sodelovanju z državo bomo pospešili solarizacijo in postavitev toplotnih črpalk. Aktivno bomo začeli delati na novi prometni strategiji za zmanjšanje prometnih zastojev in zagotovili parkirišča.

Ljubljana je kulturna in umetniška prestolnica Slovenije

Pospešili bomo obnovo oziroma izgradnjo osrednjih institucij, v prvi vrsti Drame in NUK 2, ker si Ljubljana to zasluži. Tudi država je že izkazala interes za te projekte. Za digitalizacijo knjižnic, iskali bomo vse možne vire za realizacijo projekta.

Mesto naj bo po meri ljudi, za participativno sodelovanje vseh

Občanke in občani naj sami odločijo, katerim projektom bodo vsako leto namenili osem milijonov evrov proračunskega denarja. Investitorji naj stanovanja gradijo tudi z mislijo na kakovost bivanja, ne le ekonomski interes. Od tega ne bomo odstopali.

Mestni svetniki

Vodja svetniške skupine

Samo Logar (VE1)
Vesna Ugrinovski (VE1)
Kostja Židan (VE1)
dr. Dunja Labović Begović (VE1)
dr. Marko Maver (VE1)
Ksenija Pišljar (VE1)
Ludvik Bagari (VE1)
mag. Katja Damij (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva