Evropska poslanka Svobode Irena Joveva je v imenu politične skupine Renew Europe in v sodelovanju s stranko Gibanje Svoboda včeraj gostila dogodek ob obeležitvi 20. obletnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. 

Pred dvajsetimi leti je Slovenija dosegla naš skupen, največji in najpomembnejši strateški cilj. Postala je polnopravna in enakovredna članica Evropske unije. Članstva smo si želeli vsi, čemur priča tudi 89,6 % potrditev na posvetovalnem referendumu, izvedenem leto dni pred dejanskim vstopom, saj smo prepoznali dodano vrednost vključitve v to veliko demokratično mednarodno zvezo, združeno v vrednotah zagotavljanja miru in prosperitete evropske skupnosti. Slovenke in Slovenci smo pridobili enakovredne pravice, vključno s prostim pretokom ljudi, dobrin in storitev v notranjem trgu, slovenščina je postala eden izmed uradnih jezikov Evropske unije. Dostop do enotnega trga je Sloveniji omogočil okrepitev svojega gospodarstva in trgovine, povečali smo svojo mednarodno prepoznavnost in postali pomemben sooblikovalec zakonodaje na ravni Unije.  

Slednje je izredno pomembno, saj je Slovenija kot država pomemben gradnik skupnosti, v kateri si proevropske stranke prizadevamo za zagotavljanje in ohranjanje visokih življenjskih standardov, človekovih pravic, vladavine prava in blaginje prebivalstva. Slovenija se je kot konstruktiven gradnik Unije okrepila v vseh pogledih.  

Tako kot preostanek sveta se tudi Evropa sooča s številnimi izzivi ter negotovimi razmerami. Ta simbolna obletnica pridružitve Uniji nas je doletela v ključnem trenutku odločitve Evropejk in Evropejcev o naši skupni prihodnosti. Ne glede na to pa je prihodnost Slovenije znotraj združene, stabilne in močne Unije jasna. 

Odločitev o vstopu Slovenije v EU pred dvajsetimi leti se je izkazala za pravilno.

Dogodka so se udeležili številni predstavniki in predstavnice Svobode, tudi kandidati in kandidatke Svobode na evropskih volitvah Maša Kociper, Tamara Vonta, Matej Grah, Aleksander Merlo, Marjan Šarec in Uroš Brežan. Poleg evropske poslanke Joveve sta prisotne nagovorila še predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič in Thierry Breton, evropski komisar za notranji trg.  

Evropska poslanka Irena Joveva je v svojem govoru poudarila: »Odločitev o vstopu Slovenije v EU pred dvajsetimi leti se je izkazala za pravilno. Naše članstvo omogoča številne prednosti – od prostega prehoda meja, dostopa podjetij do enotnega trga, položaj Slovenije kot enakopravne članice EU s svojimi predstavniki v vseh EU institucijah pomeni tudi, da je slovenščina kot eden od enakovrednih in polnopravnih uradnih jezikov evropske Unije. Bi pa ob 20. obletnici morali razmisliti, kakšna bi lahko bila bolj aktivna vloga Slovenije v naslednjih dvajsetih letih, da bi še bolj aktivno sooblikovali skupno politiko EU, ki je za naslavljanje sedanjih globalnih izzivov edina možna pot naprej. Če bi strnila v nekaj besed, bi rekla, da potrebujemo več Slovenije v EU in več EU v Sloveniji.« 

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je v svojem govoru poudaril vlogo Slovenije v EU, ob tem pa v okviru svojih pristojnosti, povezanih z industrijo, posebej izpostavil podatke o visoki vrednosti bruto domačega proizvoda slovenske industrije glede na preostale članice in da več kot 70 % izvoza slovenskih podjetij konča na skupnem trgu EU, kar kaže na izjemen pomen skupnega enotnega trga Unije za Slovenijo. Nadalje je evropski komisar v ospredje postavil tudi pomembno vlogo politične skupine Renew Europe, katere del je Gibanje Svoboda, v »zmerni sredini obeh političnih polov, ki je nujna za ustvarjanje konsenzov v politiki in za doseganje kompromisov med različnimi političnimi skupinami za doseganje uravnoteženih rešitev.« 

Članstvo v Evropski uniji nam je prineslo številne prednosti, ki jih državljani in državljanke občutimo vsakodnevno.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v svojem govoru poudarila, da je Slovenija v svojem dvajsetletnem članstvu v EU aktivno sodelovala na številnih strateških področjih: »Vseskozi tudi utiramo pot procesu evropske širitve na Zahodni Balkan. Članstvo v Evropski uniji nam je prineslo številne prednosti, ki jih državljani in državljanke občutimo vsakodnevno, vendar moramo hkrati priznati, da Evropsko unijo pestijo številni politični, gospodarski in socialni izzivi. Zato mora sodobna evropska politika v ospredje vedno postavljati skrb za blaginjo državljank in državljanov.«  

Predsednica državnega zbora je omenila tudi zavezanost politične skupine Renew Europe k zagovarjanju in branjenju demokratičnih načel, vladavine prava in temeljnih človekovih pravic: »Te vrednote morajo v naših dejanjih prepoznati tudi ljudje, v nasprotnem primeru demokratične stranke odpirajo prostor razraščajočemu se populizmu.« V zaključku je poudarila, da je »samo Evropa, poenotena okoli ključnih vrednot in strateških ciljev, lahko nosilec normalnega razvoja«. 

Samo Evropa, poenotena okoli ključnih vrednot in strateških ciljev, je lahko nosilec normalnega razvoja.

Uradnemu delu dogodka je sledila pogostitev, kjer je bila vsem prisotnim na voljo za ogled tudi razstava ob 20. obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji, ki jo je pripravil Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo