Državni zbor je brez glasu proti sprejel novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic katastrofalnih avgustovskih poplav, ki prizadetim v poplavah med drugim prinaša predplačila ...

Odziv na avgustovske poplave v znaku izjemne solidarnosti

Državni zbor je brez glasu proti sprejel novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic katastrofalnih avgustovskih poplav, ki prizadetim v poplavah med drugim prinaša predplačila za sanacijo. S pripravo novele je vlada dr. Roberta Goloba naredila odločen korak k še učinkovitejši odpravi posledic največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. »Prav v takšnih trenutkih stiske zasijeta resnična moč in odpornost naroda. Občutek solidarnosti, ki se je pojavil ob tej katastrofi, je izjemen ter dokazuje moč slovenskega naroda in njegove odločenosti premagati stisko,« je poudaril poslanec Svobode mag. Franc Props. 

Na seznamu vladnih ukrepov tudi premišljene zakonodajne rešitve

Poleg takojšnjega ukrepanja na terenu se je vlada na uničujoče poplave odzvala tudi z ustreznimi zakonodajnimi rešitvami. Tako je pohitela s pripravo interventnega zakona z ukrepi za pomoč prebivalcem, gospodarstvu in občinam ter s sanacijskimi in preventivnimi ukrepi. Doslej je bilo iz državnega proračuna izplačanih že 408,4 milijona evrov za pomoč in sanacijo posledic katastrofalnih poplav. Prvo izplačilo sredstev za povrnitev intervencijskih stroškov občin je uprava za zaščito in reševanje izvedla 10. oktobra, doslej pa se je vsota izplačil povzpela na 66,8 milijona evrov. Skupni znesek predplačil občinam pa trenutno znaša že zavidljivih 213,4 milijona evrov. 

Vlada hitro na pomoč prebivalstvu, občinam in gospodarstvu

»Predplačila občinam, finančna pomoč gospodarstvu in različni odpisi sicer rednih stroškov so ogromno pripomogli k temu, da lokalne skupnosti in gospodarstvo na prizadetih območjih funkcionirajo kolikor toliko normalno. Novela pa še posebej daje upanje najbolj prizadetim v poplavah, to je ljudem, ki so ostali skoraj brez vsega ali povsem brez vsega. Ljudem, ki so izgubili domove, daje temelj, da bodo lahko znova zgradili svoje domove na območjih, ki so bolj varna in kjer jih ne bo skrbelo, kaj bo prinesla naslednja ujma,« je opozorila naša poslanka mag. Nataša Avšič Bogovič. 

Na seznamu pomoči tudi 20-odstotna predplačila za obnovo stanovanj

Novela interventnega zakona, ki ji je pritrdil državni zbor, torej odgovarja na potrebo po dodatnih ukrepih za prizadeta območja in predvsem za prebivalce. Glede predplačil za obnovo stanovanj novela določa, da se ta izplačajo v višini 20 odstotkov škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, če je ta višja od 6000 evrov. Poleg tega novela prinaša črtanje obveznega solidarnostnega prispevka, ponuja pa tudi rešitve za pospešitev postopkov izjemnega dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem, podaljšanje možnosti kriznih namestitev ter odstranitev ogroženih objektov in onesnažene zemljine. 

Po besedah poslanca Propsa novela tako »prinaša ureditev predplačil za sanacijo poškodovanih stanovanj ter nadaljnje financiranja nadomestnih bivališč in bivanja na drugem naslovu za prizadete v poplavah, kot tudi podlage za nadomestitvene objekte za tiste, katerih stanovanjski objekti so bili poškodovani, ali pa so ogroženi do te mere, da jih ne bo mogoče sanirati«. Prav tako novela ustvarja pravno podlago za povrnitev škode društvom in ustanovam, ki so bila v oškodovana v poplavah. 

Vodja poslanske skupine Svoboda mag Borut Sajovic: »Nihče nikoli v zgodovini te države ni občinam sredstev, interventnih in akontacijskih, nakazal tako hitro, kot je to naredila sedanja vlada. Nikdar in nikoli.« 

Poslanec Svobode Dejan Süč: »Nepričakovane okoliščine, kot so jih prinesle katastrofalne avgustovske poplave, terjajo hitre odzive in prav vlada dr. Roberta Goloba se odziva na ta način. Del tega sta seveda tudi interventni zakon in njegova novela.« 

Poslanec Svobode mag. Miroslav Gregorič: »Vlada se je bliskovito hitro odzvala na uničujoče poplave in že pet dni po najhujši naravni nesreči je državni zbor že sprejel vladno novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Konec avgusta pa je bil že sprejet zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.« 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo