Vladni zakon prinaša nabor osmih ukrepov za leta 2024, 2025 in 2026

Državni zbor je opravil drugo obravnavo vladnega predloga zakona o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Zakon prinaša osem ukrepov, ki se bodo izvajali v letih 2024, 2025 in 2026, pri čemer je njihova skupna vrednost ocenjena na slabih deset milijonov evrov. Slovenija se enako kot številne razvite države sooča s staranjem populacije in rastjo potreb po omenjenih storitvah. Resen problem na poti preživetja javnih socialno varstvenih sistemov pa je kadrovska stiska, zato so se na vladi in ministrstvu za solidarno prihodnost odločili zagristi v ta trd oreh.

Zakon je po napovedih vlade le uvodni del celovitega reševanja problematike

Zakon omogoča in sofinancira pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, izboljšuje pogoje za krepitev prostovoljstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, vzpostavlja sistem zagotavljanja kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih, sofinancira nakup sodobnih tehnologij za pomoč zaposlenim pri težjih opravilih, ponuja integracijske programe ob zaposlitvi oseb, ki niso slovenski državljani, sofinancira stroške za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalca, uvaja sistem kadrovskih štipendij in dodatno preko nalog republiškega zavoda za zaposlovanje nudi podporo zaposlovanju tujcev kot možnega bazena dodatne delovne sile pri izvajalcih. Na vladi opozarjajo, da so našteti ukrepi zgolj delček celovitega urejanja nujnih zadev na tem področju. Med nujno potrebnimi koraki je namreč tudi ustrezno ovrednotenje dela zaposlenih, kar vlada že naslavlja v okviru plačnih pogajanj. Le s celotnim naborom ukrepov bo mogoče krepili stabilnost sistema socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe s ciljem, da bodo storitve dosegljive danes, jutri in v vseh prihodnjih letih vsem, ki jih bodo potrebovali.

Predlog opozicijske NSi pozablja na zahtevnost in povezanost nakopičenih težav

V opozicijski NSi so neuspešno vložili všečen amandma, po katerem bi bili vsi zaposleni v socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi upravičeni do dodatka za zagotavljanje kakovosti in varnosti v višini 20 odstotkov osnovne plače. Tako bi bilo vse do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil sistem plač v javnem sektorju, sredstva za financiranje dodatka pa bi zagotovil državni proračun. Vodja poslanske skupine Svoboda mag. Borut Sajovic je predlog NSi kritično, a tudi slikovito ocenil kot »dokaj enostavno, če bi gledali z zelo omejenega gledišča«. Spomnil je na šalo iz svojih srednješolskih dni o tem, kako spraviti štiri slone v katrco: »Tam je bila rešitev približno taka, kot danes o njej govorimo v politiki. Odgovor je namreč čisto enostaven: dva slona daš spredaj, dva pa zadaj.« Po njegovih besedah je nujno zavedanje, da gre za vseslovenski problem, ne pa problem posamezne vlade. Vprašanje plač v javnem sektorju je treba rešiti celovito in za vse enako, je opozoril. Vse, ki s protesti zahtevajo višje plače, pa je pozval k pogovoru o tem, kaj bo več storjenega za višje plače: »Porabimo precej več, kot pa ustvarimo, kar v nedogled preprosto ne gre.«

Poslanke in poslanci Svobode pritrjujejo vladnim ukrepom

Poslanec Svobode Bojan Čebela je poudaril, da gredo ukrepi, ki jih prinaša vladni predlog zakona, v pravo smer: »Ukrepi so času primerni, niso pa zadostni za rešitev vseh problemov, ki nas še čakajo. To je le eden od začetkov blažitve problema na tem področju.« Enako razmišlja tudi poslanec Sajovic: »Zakon ter ukrepe vlade in pristojnega ministrstva podpiram, ker gredo v pravo smer. Govorimo o področju, kjer čudežnih in hitrih rešitev ni, a če gremo v strm hrib, vrh vselej dosežemo s prvimi koraki in ti koraki so pravi.« Poslanka Svobode Sandra Gazinkovski pa je opozorila na nujnost sprejetega tega zakona: »Vemo namreč, da so težave v teh poklicih prisotne že dalj časa, vemo pa tudi, da so odvisne od več dejavnikov. Zelo pomembno je, da se zaposleni osredotočijo na neposredno delo z uporabniki in namen predlaganih ukrepov je, da zaposlene razbremenimo.«

Sicer bo državni zbor tretjo obravnavo in glasovanje o predlogu zakona o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe opravil na svoji naslednji seji. Vladnemu zakonu se obeta enotna koalicijska podpora. Tudi iz opozicije ni bilo slišati izrecnega nasprotovanja zakonu.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo