Državni zbor je pritrdil še eni od zakonodajnih rešitev vlade za blaženje energetske krize. Sprejeti zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije je namreč v duhu solidarnosti ...

Državni zbor je pritrdil še eni od zakonodajnih rešitev vlade za blaženje energetske krize. Sprejeti zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije je namreč v duhu solidarnosti usmerjen v zagotavljanje cenovno dostopne in zanesljive oskrbe z energijo. Državi omogoča posredovanje zaradi visokih cen energije, med drugim z zmanjšanjem porabe elektrike in pobiranjem presežnih prihodkov od prodaje elektrike.

Tomaž Lah, poslanec Svobode: »Energetska kriza nujno terja posredovanje države, katerega namen je zmanjšati tveganje, da bi cene energentov še naprej nenadzorovano divjale in dosegale ravni, ki bi bile za končne odjemalce – tako gospodinjske kot poslovne – še bolj nevzdržne.«

Rešitvam v zakonu je skupno to, da gre za sorazmerne in začasne ukrepe, ki so dopolnjeni z zakonodajo EU. Tako bo sistemski operater elektroomrežja Eles v skladu z evropskimi zahtevami od 1. januarja do konca marca 2023 zagotovil zmanjšanje porabe elektrike v času največjih obremenitev omrežja za vsaj pet odstotkov. Za ta namen bo zbral ponudbe večjih porabnikov, ki bodo pripravljeni del porabe iz koničnih ur prenesti v čas, ko je poraba elektrike manjša, ti pa bodo nato deležni nižje omrežnine.

Prav tako zakon opredeljuje dodatno subvencioniranje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije, regulacijo variabilnega dela cene toplote iz daljinskega ogrevanja in subvencioniranje nakupa lesnih peletov za gospodinjstva. Sicer naša vlada na čelu s premierjem dr. Robertom Golobom že dalj časa opozarja na potrebnost ukrepov, ki jih je EU uvedla za obvladovanje energetske krize, a tudi na njihovo nezadostnost.

V Gibanju Svobode smo prepričani, da bodo pobude slovenskega premierja za blaženje energetske krize v okviru EU še naprej slišane in upoštevane, ter da bo tudi v evropskih uredbah, ki so še v pripravi, opazna strokovnost naše vladne ekipe.

Borut Sajovic, vodja poslancev Svobode: »Iz opozicije sem slišal tudi primerjave z Madžarsko. Ne, mi ne gremo po madžarskem scenariju, tja se je navezovala neka druga vlada. Mi gremo v bruseljske zgodbe po bruseljskih pravilih in po bruseljski zakonodaji, ki velja in tak je tudi ta zakon.«

Gibanje Svoboda kljub vetu izpolnilo dohodninsko obljubo

V Gibanju Svoboda smo izpolnili tudi koalicijsko obljubo glede dohodninske zakonodaje. Državni zbor je namreč po vetu državnega sveta znova prižgal zeleno luč vladni noveli zakona o dohodnini, ki predstavlja enega od osrednjih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v prihodnjih letih. Namen novele, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2023, nikakor ni v tem, da bi jemala ljudem, kot brez utemeljitve in neupravičeno ponavljajo v opoziciji.

Ravno nasprotno. V koaliciji smo se zaradi draginje odločili, da dvignemo splošno olajšavo na 5000 evrov, dodatno splošno olajšavo pa po novem priznamo zavezancem s skupnim dohodkom do 16.000 evrov, s čimer bomo zaščitili socialno najranljivejše prebivalstvo. Novela prinaša tudi spremembe glede obdavčitve samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov.

Andreja Kert, poslanka Svobode: »Skladno z obljubami smo dohodninsko razbremenili tudi mlajšo generacijo, najprej na 1000, kasneje na 1300 evrov, nazaj zvišali obdavčitev v najvišjem razredu in dvignili cenzus za dodatno splošno olajšavo s trenutnih približno 13.700 evrov na 16.000 evrov, kar je pomembno za najbolj ranljivo skupino davčnih zavezancev«.

Več o noveli zakona o dohodnini najdete na tej povezavi.

Z obema sprejetima zakonoma vlada dr. Roberta Goloba nadaljuje uspešno zgodbo soočanja z energetsko krizo in draginjo. Poleg pomoči gospodarstvu je še posebno skrb namenila socialno najranljivejšemu delu prebivalstva. S paketom ukrepov se je lotila tudi posledic krize v kmetijstvu, z interventnim zakonom je naredila prve korake k stabilizaciji zdravstvenega sistema, z javnim sektorjem je sedla za pogajalsko mizo. Poleg rebalansa letošnjega proračuna je pripravila tudi proračuna za leti 2023 in 2024.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo