Področji kmetijstva in agroživilske industrije morata biti v času globalnih kriz ter spremenjenih dobavnih prehranskih verig v najožjem krogu nacionalnih interesov Slovenije.

Prehranska (samo)oskrba med osrednjimi geopolitičnimi temami

Pandemija koronavirusne bolezni, vojna v Ukrajini in podnebne spremembe so okrepile zavedanje, da lahko prevelika prehranska odvisnost od tujine, zlasti ob motnjah v dobavnih verigah, povzroči resne težave. Vprašanje prehranske (samo)oskrbe torej sodi med osrednje geopolitične teme, je pa tudi izstopajoče varnostno vprašanje. V poslanski skupini (PS) Svoboda zato poudarjamo, da se mora država z največjo mero odgovornosti lotiti vprašanja zaščite nacionalnih interesov pri prehranski oskrbi.

Takojšne odziv PS Svoboda na primer Panvita

Na prevzem pomurske Skupine Panvita s strani hrvaškega lastnika smo se v PS Svoboda takoj odzvali. Parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na svoji terenski seji v Puconcih na našo pobudo zavzel za to, da se za zaščito državnih kmetijskih zemljišč poiščejo sistemske, strokovne in premišljene rešitve, pri čemer se morajo le-te oblikovati na ravni celotne države: »Panvita ima sklenjeno desetletno pogodbo za zakup državnih kmetijskih zemljišč, kar z vidika prehranske samooskrbe in varnosti predstavlja tveganje za našo državo,« je na seji opozoril poslanec Svobode Dejan Süč.

Potreben je temeljit razmislek o možnosti zakonodajnih sprememb

Sicer je 51-odstotni lastniški delež Panvite prevzel hrvaški finančni sklad Meritus ulaganja, ki je s tem postal večinski lastnik enega bolj uspešnih slovenskih agroživilskih podjetij z več kot 700 zaposlenimi. Poslanke in poslanci Svobode se zavzemamo za temeljit razmislek o možnosti zakonodajnih sprememb omejitve samodejnega podaljšanja zakupnih pogodb na državnih kmetijskih zemljiščih v primeru sprememb lastništva podjetja. Poleg tega pozivamo k široki razpravi z vsemi deležniki na temo dolgoročnega upravljanja zakupov kmetijskih zemljišč v lasti države. Prav tako menimo, da je potrebna čim širša razprava o strategiji Slovenije pri zaščiti nacionalnih in poslovnih interesov v okviru agroživilske industrije.

Kmetijsko ministrstvo podpira ureditev zakonodaje

Terenske seje v Puconcih se je udeležila tudi kmetijska ministrica Mateja Čalušić, ki prihaja iz kvote Gibanja Svoboda. Članicam in članom parlamentarnega odbora je zagotovila, da ministrstvo ter sklad kmetijskih zemljišč in gozdov budno bdita nad upravljanje in primerno obdelavo kmetijskih zemljišč v državni lasti, ki so v zakupu. Ministrstvo po njenih besedah tudi podpira ureditev zakonodaje na tem področju. Sicer je odbor na predlog poslanske skupine Svoboda sprejel sklep, s katerim ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga, naj preveri možnost zakonodajnih sprememb za omejitev samodejnega podaljšanja zakupnih pogodb na državnih kmetijskih zemljiščih v primeru sprememb lastništva podjetja in naj organizira široko razpravo z deležniki o dolgoročnem upravljanju zakupov kmetijskih zemljišč v lasti države.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo