V Gibanju Svoboda smo izpolnili koalicijsko obljubo glede dohodninske zakonodaje. Državni zbor je namreč sprejel vladno novelo zakona o dohodnini, ki predstavlja enega od osrednjih instrumentov za ...

V Gibanju Svoboda smo izpolnili koalicijsko obljubo glede dohodninske zakonodaje. Državni zbor je namreč sprejel vladno novelo zakona o dohodnini, ki predstavlja enega od osrednjih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v prihodnjih letih. Pri obravnavi novele smo poslanci tudi prisluhnili dobrim opozicijskim amandmajem ter jih podprli.

Namen vladne novele, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2023, nikakor ni v tem, da bi jemala ljudem, kot brez utemeljitve in neupravičeno ponavljajo njeni kritiki. Ravno nasprotno. V koaliciji smo se zaradi draginje odločili, da dvignemo splošno olajšavo na 5000 evrov, dodatno splošno olajšavo pa po novem priznamo zavezancem s skupnim dohodkom do 16.000 evrov, s čimer bomo zaščitili socialno najranljivejši del prebivalstva.

Tilen Božič, državni sekretar na ministrstvu za finance: »Koalicijske zaveze, ki smo jih dali posebej ranljivim skupinam prebivalstva, izpolnjujemo z dvigom dohodninske stopnje v zadnjem dohodkovnem razredu in olajšavo za mlade.« 

Vlada pod vodstvom premierja dr. Roberta Goloba se je odločila spremeniti novelo, ki je bila sprejeta marca v času vlade Janeza Janše, zaradi njenih uničujočih posledic na javne finance. Po njej bi bil proračun v letu 2025 prikrajšan za kar okoli 726 milijonov evrov, pri čemer prejšnja vlada ni sprejela praktično nobenega ukrepa, ki bi nadomestil izpad na odhodkovni strani.

Z novo novelo zakona o dohodnini bo država v letu 2023 pobrala za okoli 70 milijonov evrov več dohodnine, kot če bi še naprej veljal dosedanji zakon. Prav tako ne bo prišlo do dodatnega zmanjšanja pobrane dohodnine v letih 2024 in 2025. Med poglavitnimi rešitvami sta tudi dvig stopnje davka v najvišjem dohodninskem razredu nazaj na 50 odstotkov in nova olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta.

Monika Pekošak, poslanka Svobode: »Ideja naše dohodninske novele ni, da bi jemali ljudem, kar se papagajsko ponavlja že več mesecev. Bistvo rešitve je v skrbi za javne finance, saj se nahajamo v zelo negotovih časih energetske krize in draginje.  Ali veste, da imamo v tej državi vsi enake pravice in da vedno, ko nekdo plača premalo davka, ga mora nekdo drug pokriti?«

 Vladna novela prinaša tudi spremembe glede obdavčitve samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Zanje po novem velja, da se jim priznani normirani odhodki znižajo z 80 na 40 odstotkov, če dosegajo 50.000 evrov prometa. Več dohodninskih sprememb je zaradi novih evropskih pravnih podlag tudi na področju kmetijstva.

Borut Sajovic, vodja poslancev Svobode: »Z vladno novelo izboljšujemo in nadgrajujemo davčni sistem, da bo bolj pošten in enak za vse. Pri davkih pa ni pomembno zgolj to, koliko jih poberemo, ampak tudi zakaj jih porabimo.« 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo