Poslanke in poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice so na ministrico za zdravje dr. Valentino Prevolnik Rupel naslovili pobudo, v kateri predlagajo, naj ministrstvo preveri, ali zaradi ...

Poslanke in poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice so na ministrico za zdravje dr. Valentino Prevolnik Rupel naslovili pobudo, v kateri predlagajo, naj ministrstvo preveri, ali zaradi preklica soglasij za nadurno delo stavkajočih zdravnikov še vedno obstaja pravna podlaga za veljavnost že izdanih soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu ali kot samostojen izvajalec. 

Spoštovani, 

s 15. 1. 2024 se je pričela stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (FIDES), ki se iz tedna v teden zaostruje. V okviru stavke, glede na izjave predstavnikov FIDESa in direktorjev javnih zdravstvenih zavodov (JZZ), se delovni procesi v JZZ izvajajo v omejenem obsegu, kar vpliva na zagotavljanje zdravstvenega varstva državljank in državljanov. Posledice dejanj stavkajočih zdravnikov in zobozdravnikov v največji meri čutijo najbolj ranljivi, to so pacientke in pacienti, saj zaostrovanje stavke vpliva na njihovo zdravje in življenje. Ob tem se upravičeno sprašujemo, ali je res pravica zdravniškega ceha do stavke pomembnejša od pravice do zdravja in življenja oziroma do zdravstvenega varstva?  

Stavko v bolnišnicah in zdravstvenih zavodih spremlja odpovedovanje in prestavljanje nenujnih zdravstvenih storitev ter zavračanje izdaje potrdil, nenujnih receptov in bolniških listov. Vse to neizbežno vodi v dodatno podaljševanje čakalnih dob in ironično tudi v večje in dodatne obremenitve tistih zdravnikov, ki so postavili pacienta na prvo mesto, in se niso odločili za stavko, kot jo izvaja FIDES. Preostali zdravstveni in administrativni kader pa je deležen ne le teh dodatnih obremenitev, ampak tudi soočen s strahom in frustracijami pacientov na telefonih in v čakalnicah. Položaj zdravnikov in zobozdravnikov se tako ne rešuje zgolj na plečih pacientov, ampak tudi na plečih javnega zdravstvenega sistema in javnih sredstev.  

V javnosti se že pojavljajo opozorila o številnih zlorabah, med drugim naj bi zdravniki zavračali obravnavo pacientov v okviru svoje službe v javnih zdravstvenih zavodih in jih celo napotovali v svoje zasebne ordinacije, kjer jim ponujajo samoplačniške storitve. Zaslužek na račun rušenja javnega zdravstva je stavkajočim zdravnikom in zobozdravnikom omogočen preko podanih soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu ali kot samostojen izvajalec, ki so urejena v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Soglasje k takem opravljanju dela mora podati direktor javnega zdravstvenega zavoda za največ 12 mesecev, in sicer vedno, kadar so izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji, med katerimi se zahteva, da se soglasje lahko poda, če ne bo povzročena škoda javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma opravljanje dejavnosti javnega zavoda ne bo moteno ter da zdravstveni delavec, ki se mu soglasje poda, ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela v javnem zdravstvenem zavodu.  

Po oceni FIDES-a naj bi soglasje za nadurno delo umaknila že več kot polovica zdravnikov in zobozdravnikov, ob tem pa direktorji JZZ že opozarjajo na motnje pri izvajanju delovnih procesov, zato se sprašujemo, ali so pogoji za izdajo soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu ali kot samostojen izvajalec še vedno izpolnjeni. Zakon namreč v 53.b členu določa, da je potrebno soglasje v primeru, če pogoji za njegovo podelitev niso izpolnjeni, preklicati.  

Zato na Ministrstvo za zdravje naslavljamo pobudo, naj:  

  • preveri, ali glede na zgoraj navedene informacije o preklicu soglasij za nadurno delo še vedno obstaja pravna podlaga za veljavnost soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu ali kot samostojen izvajalec, ki so bila izdana zdravnikom in zobozdravnikom zaposlenim v javnih zdravstvenih domovih;  
  • s pripravljeno pravno podlago seznani vse direktorje javnih zdravstvenih zavodov in svete zavodov, v pristojnosti katerih je organizacija dela in posledično tudi podeljevanje soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu ali kot samostojen izvajalec;  
  • direktorje javnih zdravstvenih zavodov opozori na dosledno spoštovanje zakonske prepovedi konkurenčne dejavnosti, ki velja tako po ZDR-1 kot po ZGD-1. V okviru tega naj ministrstvo preveri, ali direktorji javnih zdravstvenih zavodov pravilno tolmačijo konkurenčno klavzulo in po potrebi izda enotne smernice ali vsaj dopolni in v skladu z v vmesnem času sprejeto zakonodajo ažurira dokument z naslovom »Pojasnila v zvezi z delom zdravstvenih delavcev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in sklepanje podjemnih pogodb«, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje.  

V primeru nadaljevanja stavke zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo povzročila še globje stiske pacientk in pacientov, predlagamo Ministrstvu za zdravje, da pripravi ukrepe za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenega varstva v času izvajanja stavke.  

 

S spoštovanjem, 

Poslanci poslanske skupine Svoboda 

Poslanci poslanske skupine Socialnih demokratov 

Poslanci poslanske skupine Levica

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo