Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je danes na tiskovni konferenci predstavila predlog spremembe zakona o javnih uslužbencih.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je danes na tiskovni konferenci predstavila predlog spremembe zakona o javnih uslužbencih. Zakon je korak k uresničevanju vizije profesionalne in trajnostne javne uprave, na vprašanja o spremembah, ki jih ta prinaša, pa je ministrica odgovarjala tudi v Odmevih.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je predstavila ključne točke predlagane spremembe zakona o javnih uslužbencih. Sprememba bo uvedla kompetenčni model v javni upravi, narejen bo velik korak k njeni profesionalizaciji. Prav tako politika ne bo več odločala o primernosti kandidatov za zaposlitev v javni upravi. 

Odločajo naj posameznikove kompetence

Prva sprememba bo vzpostavitev Centra za upravljanje s kadri. Ta bo na sistematičen način podpiral uporabo kompetenčnega modela pri kadrovskih procesih. Center bo imel pomembno vlogo tako pri samem zaposlovanju kot na področju nadaljnjega razvoja že zaposlenih v smeri razvoja kompetenc, pridobivanja dodatnih znanj, iskanja talentov in podobno: »Do sedaj nismo točno vedeli, kakšen profil javnih uslužbencev si želimo imeti. S kompetenčnim modelom to dobimo. Center za upravljanje s kadri kot ena vstopna točka za vse zaposlene bo preverjal prav to, kompetence kandidatov in potem v nadaljne procese spuščal tiste, ki so najbolj primerni,« je delovanje Centra za kadre pojasnila ministrica. 

Zakon prinaša spremembe tudi za že zaposlene. Dd sedaj se ni nikdar preverjalo, ali ljudje, ki so že zaposleni v javni upravi, sploh imajo potrebna znanja in kompetence za zasedbo svojega delovnega mesta. Predlagana sprememba to anomalijo odpravlja. Vseživljenjsko učenje, pridobivanje novih kompetenc in nadgradnja obstoječih mora biti in bo vodilo v karierah javnih uslužbencev. Dodatno pridobljena znanja nenazadnje omogočajo napredovanje in karierni razvoj.  

Prav tako se bo vzpostavila pravna podlaga za ponovno uvedbo strokovnega izpita iz javne uprave, ki se je v preteklosti izkazal kot učinkovit mehanizem za zagotavljanje najsposobnejših kadrov za delo v javni upravi: »Gre za celovito spremembo. Mi ugotavljamo, da nivo znanja čez čas pada, prav znanje in kompetence pa so tiste, ki bodo omogočale učinkovite in kvalitetne storitve našim uporabnikom. Nekdo, ki bo prepoznan kot primeren kader, bo šele po opravljenem usposabljanju zares pripravljen na zasedbo svojega delovnega mesta,« je podrobnosti te ureditve pojasnila ministrica.     

Javna uprava, ki bo privlačna tudi za mlade

Zato, da bi javno upravo približali mladim, bodo pomembno vlogo odigrale štipendijske sheme. Ponovno se namreč uvajajo kadrovske štipendije kot ukrep, ki bi pomagal zapolnjevati kadrovske vrzeli v javni upravi, kjer še posebej primanjkuje prav mladih. 

Odpravlja se tudi dosedanja ureditev, po kateri se je volontersko pripravništvo opravljalo zunaj delovnega razmerja, volonter pa ni imel pravice do plače. Zato se črta določba zakona, ki ureja volontersko pripravništvo. S tem se prispeva k aktivni politiki zaposlovanja mladih, izboljšujejo pa se tudi zaposlitveni pogoji za mlade.

Omenjene spremembe bodo prispevale k profesionalizaciji in s tem k večji učinkovitosti javne uprave. Uvedba kompetenčnega modela in sistematičnega razvoja kadrov je predpogoj, da tudi javna uprava naše države stopi v korak s časom. Končni cilj ministrstva so kvalitetni in zadovoljni javni uslužbenci, s tem pa javna uprava, ki svojim uporabnikom, predvsem državljanom, lahko ponudi karseda kakovostne in hitre storitve.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo