Parlamentarna odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor sta na skupni seji razpravljala o večanju staleža rjavega medveda v slovenskih gozdovih.

Parlamentarna odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor sta na skupni seji razpravljala o večanju staleža rjavega medveda v slovenskih gozdovih. Sejo je zahtevala opozicijska NSi z namenom, da bi s kritiko vlade in premierja dr. Roberta Goloba občutljivo in v javnosti odmevno temo uporabila predvsem za nabiranje političnih točk. Premierju so tako očitali, da je s pozivom pristojnemu ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu prekoračil svoje pristojnosti in posegel v avtonomijo strokovnih institucij. Da gre za nesmiselno obtožbo, so z argumentirano razpravo pokazali poslanke in poslanci Svobode ter tudi njihovi kolegi iz koalicijskih partneric SD in Levice. S pozivom k zamrznitvi odločbe je namreč premier zgolj pozval k široki javni razpravi o vseh vidikih odstrela rjavega medveda kot zavarovane živalske vrste. 

Koalicija je zavrnila oba sklepa, ki ju je predlagala NSi, namesto njiju pa podprla tri sklepe, ki jih je pripravila naša poslanska skupina. Z njimi sta parlamentarna odbora predlagala vladi, naj še naprej nadgrajuje sisteme trajnostnega upravljanja s populacijo rjavega medveda v Sloveniji ter jih načrtuje v okviru široke vključenosti strokovnjakov in zainteresiranih nevladnih organizacij. Pri tem naj ministrski zbor na podlagi naprednih praks, tako doma kot v tujini, okrepi izvajanje različnih ukrepov, ki spodbujajo sobivanje ljudi in zveri ter drugih prostoživečih živali.

Mag. Nataša Avšič Bogovič, poslanka Svobode: »NSi je vložila zahtevo za tokratno seje v času, ko je bilo že znano, da odločba o odstrelu rjavega medveda ostaja v veljavi in se še naprej izvršuje. Očitno je lahko za nekatere tudi upravljanje s populacijo medveda priročna tema za ustvarjanje politične histerije. Del takega početja je tudi očitek predsedniku vlade, da je v tem primeru posegel v odločitve neodvisnih institucij.«

S sprejetimi sklepi sta odbora vladi tudi predlagala, naj oblikuje široko javno razpravo z namenom vzpostavitve dolgoročnejšega konsenza med strokovno javnostjo, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki pri upravljanja s populacijami velikih zveri. S tako zapisanim sklepom smo v Svobodi izrazili našo pripravljenost, da pozorno prisluhnemo ne le mnenju stroke, temveč tudi stališčem nevladnikov. Sicer stroka enotno podpira odločbo ministrstvo za naravne vire in prostor, ki dovoljuje odvzem iz narave 230 rjavih medvedov. Odločba je naletela tudi na strinjanje opozicijskih NSi in SDS. 

V Svobodi zagovarjamo uravnoteženost populacij velikih zveri v Sloveniji ter strokovne, skrbno premišljene in nadzorovane odvzeme živali iz narave. Nikakor pa po besedah poslanke Avšič Bogovič ne podpiramo množičnih posegov, ki bi mejili na iztrebljanje živali. »Glede na varstveni status rjavega medveda je poseg v njegovo populacijo dopusten, vendar morajo biti v skladu z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah izpolnjeni trije pogoji: da ni druge zadovoljive možnosti; da ravnanje ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije; ter da gre za enega od razlogov, ki so navedeni v uredbi – npr. preprečitev resne škode in zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi je pojasnil minister  Brežan.

Mag. Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Svoboda: »Odločba o odstrelu rjavega medveda je bila neljuba, a nujna odločitev, ki v celoti sledi stališču stroke. Gre za preveč občutljivo temo, da bi jo uporabili za politična preigravanja. Namesto tega si ta problematika zasluži politično enotnost in upoštevanje stroke.« 

Po oceni ekspertize je spomladi leta 2022 populacija rjavega medveda v naši državi znašala skoraj 1100 osebkov, v zadnjih desetih letih pa  je populacija narasla za več kot 60 odstotkov. Lokalne gostote medvedov znašajo 40 osebkov na 100 kvadratnih kilometrov, kar je ena od najvišjih populacijskih gostot medvedov na svetu. Minister je še poudaril: »Odvzem rjavega medveda iz narave je selektiven, saj odločba natančno opredeljuje območja, kjer je odvzem dovoljen. Gre za območja med Cerknico, Ložem, Ribnico, Vidmom in Grosupljem ter Čičerijo in južnimi obronki Ljubljanskega barja. Na teh območjih je gostota medvedov največja, pri čemer je posebna pozornost namenjena območjem, kjer je prišlo do konfliktov.«

Tomaž Lah, poslanec Svobode: »Velike zveri – medved, volk in ris – so naša naravna zlatnina, ki dokazuje, da imamo dobro ohranjeno življenjsko okolje in visoko raven biodiverzitete.«

Teodor Uranič, poslanec Svobode: »Zahteva za sklic tokratne seje je že večkrat videna politična folklora, s katero želi opozicija škoditi vladi in njenemu predsedniku ter posredno tudi celotni opoziciji.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo