V začetku leta je nabor predlaganih ukrepov iz novega energetskega zakona postal predmet burne javne razprave. Opozicijska stranka NSi je namreč za namene lastne promocije.

V začetku leta je nabor predlaganih ukrepov iz novega energetskega zakona postal predmet burne javne razprave. Opozicijska stranka NSi je namreč za namene lastne promocije in kot uvod v predvolilno kampanjo za evropske volitve populistično, pa vendar povsem zavajajoče v javnosti predstavljala, kaj novi energetski zakon pomeni za ljudi.  

Zakon ne prepoveduje ogrevanja na lesno biomaso

Omejitev bo veljala le, če se za to odloči občina in le za nove eno- ali dvostanovanjske stavbe v strnjenih naseljih, kjer je problematična kakovost zraka in ima ta škodljive posledice za zdravje ljudi. Obstoječih kurišč v strnjenih naseljih se zakon ne dotika. Država prav tako še naprej spodbuja daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, pa tudi uporabo biomase v individualnih kuriščih, če so izven strnjenih naselij. Zavedamo se namreč, da je les kot domači obnovljivi vir energije strateškega pomena za Slovenijo. 

Zakon ne prepoveduje ogrevanja na plin

Obstoječih uporabnikov plina se novi zakon ne sploh ne dotika. Omejitev bo veljala le za nove stanovanjske stavbe, ki morajo biti že v osnovi skoraj ničenergijske in s tem fosilnih goriv niti ne potrebujejo. Pri ostalih vrstah novih stavb (poslovne stavbe, trgovski centri, industrijske stavbe itd.) je še vedno dovoljeno ogrevanje na zemeljski plin. Dovoljen bo tudi v stavbah, ki se ogrevajo iz obstoječega plinskega omrežja. 

Pri tem velja poudariti tudi to, da bo ogrevanje na plin v prihodnje eden od dražjih načinov ogrevanja. Zato je smiselno ljudi na to opozoriti že zdaj in postopno preiti na druge načine ogrevanja ter se tako izogniti energetski revščini. Obstoječe uporabnike že sedaj z znatnimi finančnimi spodbudami usmerjamo k opustitvi rabe fosilnih goriv in prehodu na rabo trajnejših načinov ogrevanja iz obnovljivih virov.  

Elektrika v prihodnje ne bo občutno dražja

Cena elektrike za veliko večino porabnikov v prihodnje ne bo višja. Nov način obračuna omrežnine, za kar je sicer pristojna Agencija za energijo, prinaša pravičnejšo porazdelitev stroškov uporabe omrežij med vse odjemalce. Veliko gospodinjstev bo zato v prihodnje plačevalo celo nekoliko manj kot doslej. Cene bodo odvisne od tega, koliko kdo uporablja omrežje. Tisti, ki ne bo spremenil navad, bo plačeval enako kot doslej. 

Zakaj tak zakon potrebujemo?

Novi energetski zakon, ki ga je decembra lani v vladno obravnavo poslalo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je namenjen prilagoditvi naše zakonodaje na področju energetike tako, da se bomo lažje spopadali z izzivi razogljičenja in zelenega prehoda. 

Z uporabo fosilnih goriv v energetiki je povezanih veliko negativnih posledic na eni strani za okolje in podnebje, na drugi strani pa tudi za zdravje ljudi. Najprej ne moremo mimo dejstva, da Slovenija vsako leto plača več kot 3 milijarde evrov za nakup naftnih derivatov in zemeljskega plina. S postopnim omejevanjem fosilnih goriv želimo zato z novim energetskih zakonom poskrbeti za zmanjšanje uvozne odvisnosti ter za samostojnost na področju oskrbe z energijo, s tem pa tudi za boljše življenjske razmere vseh prebivalcev Slovenije.

Šibkost energetske politike, ki temelji na uvozu fosilnih goriv iz tujine, je bila najbolj očitna v času energetske krize preteklih dveh let. Cene zemeljskega plina za končne odjemalce so bile predlani in lansko leto v nekem sprejemljivem obsegu zgolj zato, ker je intervenirala država. Država povrača nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina iz državnega proračuna. To pomeni, da že od jeseni 2022 trošimo davkoplačevalski denar za vzdrževanje znosnih cen zemeljskega plina 

Prav tako je dejstvo, da bodo prav zaradi uvozne odvisnosti in visokih cen fosilnih goriv v prihodnje gospodarstva, ki bazirajo na uporabi fosilnih goriv, manj konkurenčna. Gospodarstva, ki ne bodo razogljičena, v prihodnosti ne bodo konkurenčna 

Novi energetski zakon, ki ga najprej čaka splošna razprava v državnem zboru, zasleduje tudi cilj čistejšega in manj onesnaženega okolja v strnjenih naseljih, kjer je pogosto problematična kakovost zraka. Onesnaženosti zraka s trdimi delci in preostalimi strupenimi onesnažili ima zelo škodljive posledice za zdravje ljudi. Novi energetski zakon spodbuja k uporabi čistejših virov energije za ogrevanje, ki so dolgoročno tudi cenejši za uporabnika.  

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo