V poslanski skupini Svoboda nikoli ne bi oblikovali zakonskega predloga, ki bi v škodo zavarovancev krčil košarico zdravstvenih storitev.

V poslanski skupini Svoboda nikoli ne bi oblikovali zakonskega predloga, ki bi v škodo zavarovancev krčil košarico zdravstvenih storitev. Zato smo tudi pri pripravi predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sledili izhodiščnemu načelu, da nobene od že pridobljenih pravic iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja ne zmanjšamo, kaj šele ukinemo oziroma da določbe novele ohranijo enak obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja v primerjavi s sedaj veljavnim sistemom.

Pri pripravi zakonske novele smo v največji možni meri upoštevali pripombe (tudi takratne pripombe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), ki so bile na predlog zakona iz leta 2019 že podane. Z namenom ohranitve vseh pravic iz zdravstvenega zavarovanja smo tako že stopili v kontakt z omenjenim zavodom, s katerim bomo pripravili ustrezna dopolnila, ki bodo v izogib različnim interpretacijam nedvoumno opredelila vse pravice – tudi vse pravice iz naslova reproduktivnega zdravja žensk. 

Skrb, ki jo v zvezi s košarico zdravstvenih storitev izražajo nekateri, je tako odveč.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo