Poslanka Svobode Mateja Čalušić je s prepričljivo predstavitvijo svoje kandidature za kmetijsko ministrico dobila večinsko podporo pristojnega parlamentarnega odbora.

Poslanka Svobode Mateja Čalušić je s prepričljivo predstavitvijo svoje kandidature za kmetijsko ministrico dobila večinsko podporo pristojnega parlamentarnega odbora. Zaupanje so ji enotno izrekli vsi koalicijski člani odbora. »Kmetijstvo in prehransko varnost absolutno razumem kot temelj obstoja vsake države. V času globalnih kriz in spremenjenih dobavnih prehranskih verig področji kmetijstva in agroživilske industrije sodita v najožji krog nacionalnih interesov razvitih držav. Pri tem moramo vztrajati tudi v Sloveniji,« je poudarila kandidatka. 

Čalušić se bo ob pričakovanem prevzemu ministrske funkcije – državni zbor bo njene imenovanju odločal v petek – čakajo številni zahtevni izzivi. V predstavitvi je navedla štiri razvojne koncepte, ki jih prepoznava kot ključne na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To so ohranjanje družinskih kmetij na hribovitih območjih, boljše usmerjanje spodbud za razvojno naravnane kmetije, usmerjenje spodbud za večja kmetijska gospodarstva in za njihov prehod na trajnostne oblike obdelave zemlje, kot tudi spodbujanje nastanitvenega in kulinaričnega turizma na kmetijah. Zavzemala se bo za trajnostne oblike kmetovanja ter za to, da bo poklic kmeta dobil večji pomen in postal bolj privlačen, predvsem za mlade. 

Kandidatka za kmetijsko ministrico Mateja Čalušić: »Vlaganja v raziskave in razvoj na področju kmetijstva in gozdarstva ter prenos tega znanja do kmetov so ključnega pomena za nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva. Potrebujemo torej znaten premik v razumevanju pomena znanja pri zagotavljanju prihodnjega trajnostnega razvoja kmetijskih gospodarstev 

Gibanje Svoboda zagovarja napredne kmetijske prakse in dobrobit rejnih živali

»V Gibanju Svoboda, ki mu pripadam, zagovarjamo napredne prakse v kmetijski proizvodnji in zagotavljanje najvišjih standardov dobrobiti za rejne živali, in to v duhu odgovornosti do zanamcev in etičnosti do narave je poudarila Čalušić, ki je po izobrazbi inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin. Izrazila je prepričanje, da slovenski kmetice in kmeti v veliki meri tako delujeta že sedaj, pa čeprav je močna industrializacija kmetijstva odplaknila veliko dragocenega znanja, ki je izviralo iz poznavanja zemlje in narave ter sobivanja z njo. 

»Menim, da žal v Sloveniji še ni zadostnega zavedanja, da obdelana zemlja na podeželju pomeni tudi prehransko varnost za ljudi v mestih. Mladi morajo v kmetijstvu videti svetlo prihodnost. O kmetijstvu se ne sme govoriti samo v času kriz, ampak mora postati bolj pogosta tema slovenskega političnega odločanja,« je opozorila Čalušić, ki je kot poslanka Svobode tudi podpredsednica parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri tem je posebej izpostavila problematiki prehranske samooskrbe in mladih v slovenskem kmetijstvu. 

Kandidatka za kmetijsko ministrico Mateja Čalušić: »Promocija slovenskega kmetijstva ne sme temeljiti na idealiziranih predstavah, ki nam jih servirajo oglaševalske kampanje, ampak se mora odnos do kmetov in kmetic ter predstava o njih sistematično graditi na primerih naprednih kmetijskih praks.« 

Med ukrepi spopadanja s podnebno krizo tudi spremembe pri pridelavi hrane

»V Sloveniji smo samooskrbni z živalskimi proizvodi, žal pa nismo samooskrbni z rastlinskimi proizvodi in sadjem. Pri prehranski varnosti je ključnega pomena rodovitnost tal. Brez učinkovitih ohranitvenih ukrepov tudi pridelka ne bo. Ključni ukrepi spopadanja s podnebno krizo bodo zadevali tudi spremembe pri prehranjevalnih navadah in pridelavi hrane oziroma usmerjanja v večjo rastlinsko porabo. Brez sprememb v pridelavi hrane ni učinkovitega spopadanja s podnebnimi krizami,« je dejala Čalušić. Dodala je, da bo treba slovenske kmetije tudi pomladiti, »pri čemer bi morali razmisliti tudi o posebnem modelu jamstvene sheme, ki bo mlade spodbujal k nakupu zapuščenih kmetij, predvsem na hribovitih območjih, ki se zaraščajo«. 

Kandidatka za kmetijsko ministrico je v svoji podrobni predstavitvi je navedla tudi potrebo po spodbujanju prenove kmetijskega zadružništva, da bi okrepili vlogo slovenskega kmeta v agroživilski verigi, še zlasti na lokalni ravni: »To bo prispevalo tudi k temu, da se zmanjša razlika med odkupno in prodajno ceno. Vsako leto je treba vnaprej določiti letno minimalno odkupno ceno na podlagi zavezujočih odkupnih pogodb. Z izključitvijo špekulantskih odpovedi trgovcev bomo izboljšali položaj kmeta kot najbolj ranljivega v verigi 

Kandidatka za kmetijsko ministrico Mateja Čalušić: »Na ministrstvu se nameravam lotili pogovorov o zakonodajnih spremembah na področju lokalne hrane in lokalnih trgov ter o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Poleg nadgradnje sistemskih ureditev področja hrane z vidika kakovosti, označevanja hrane, shem kakovosti, zmanjševanja izgub hrane in poštenega delovanja prehranske verige me zanima zlasti natančnejše določanje pristojnosti in obveznosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.« 

Sicer je Čalušić izrazila prepričanje, da lahko zaradi svoje odločnosti pomembno prispeva k izboljšanju sedanjega stanja podeželja: »Z usmeritvijo h konkretnim ciljem in prioritetam bomo lahko prišli do konkretnih rezultatov. Imeti prave vrednote in odprto komunikacijo z ljudmi pa je ključni pristop, ki ga želim ohraniti tudi v prihodnje.« 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo