Vlada dr. Roberta Goloba je 4. julija 2024 sprejela predlog novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki bo omogočila začetek gradnje vzporednega levega tira na tej trasi.

Novela namreč vzpostavlja pravno podlago za investitorstvo družbe 2TDK v projektu drugega tira kot celote, torej tudi za vzporedni tir. Poleg tega novela po besedah ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek odpravlja zdaj že nepotrebno možnost sodelovanja druge države pri lastništvu proge Divača–Koper in pri upravljanju projektnega podjetja: »Slovenija je suverena država, ki je sposobna svojo infrastrukturo graditi sama.« V Gibanju Svoboda in njegovi poslanski skupini pozdravljamo vladno novelo in ji izrekamo podporo.

Slovenija je suverena država, ki je sposobna svojo infrastrukturo graditi sama.

Dvotirnost povečuje tako pretočnost kot varnost železniškega prometa

Zdaj veljavni zakon, ki ga je državni zbor sprejel leta 2017, predvideva izgradnjo nove enotirne proge na trasi Divača–Koper. Gradbena dela so stekla leta 2021, medtem pa je ministrstvo za infrastrukturo dalo pobudo za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta, ki bi omogočile izvedbo dvotirne proge. Za projekt vzporednega levega tira je torej treba novelirati zakon. Naša primorska poslanka in poslanec, mag. Tamara Kozlovič in Robert Janev, pritrjujeta vladi in ministrstvu, da bo dvotirna proga na tej trasi imela številne pozitivne učinke na pretočnost in varnost železniškega prometa. Nova proga z dodatnim vzporednim levim tirom bo znatno prispevala k nadaljnji krepitvi povezav za tranzit tovora iz koprskega pristanišča na Madžarsko, v Avstrijo, Nemčijo in Ukrajino. Hkrati bo lahko prevzela del cestnega prometa iz koprskega pristanišča. »Podpiram vse aktivnosti, ki gredo v smeri, da se oba nova tira čimprej zgradita, in da bomo domačini, ki z gradnjo te tako pomembne investicije za Slovenijo že več let živimo, lahko mirneje zadihali. Še bolj pa bomo mirni, ko bo Istra dobila tudi dolga leta žal zanemarjeno investicijo, hitro cesto Koper-Dragonja,« izpostavlja poslanka Kozlovič.

Podpiram vse aktivnosti, ki gredo v smeri, da se oba nova tira čimprej zgradita, in da bomo domačini, ki z gradnjo te tako pomembne investicije za Slovenijo že več let živimo, lahko mirneje zadihali.

Začetek gradnje vzporednega tira predviden leta 2026

Po napovedih ministrstva se bo gradnja vzporednega tira začela leta 2026, zgrajen pa naj bi bil do leta 2030. Letos in prihodnje leto bodo potekala pripravljalna dela, ki vključujejo odkupe zemljišč, pripravo projektne in investicijske dokumentacije, geološke in hidrološke raziskave itd. Vrednost celotne investicije v zvezi z izgradnjo vzporednega tira – investicijsko zasnovo so izdelali aprila letos – znaša v stalnih cenah 465,23 milijona evrov z DDV oziroma v tekočih cenah 511,04 milijona evrov z DDV, kar je le tretjina vrednosti izgradnje desnega tira. Servisne cevi v najdaljših predorih so namreč že izgrajene. »Nasploh je drugi tir največji infrastrukturni projekt v naši državi. Teče skladno s časovnico in finančnimi okviri, ki so predvideni v investicijskem programu. To se mi zdi pomembno poudariti ob vsaki priložnosti, ker v Sloveniji na žalost v preteklosti nismo imeli najbolj srečne roke pri vodenju velikih projektov,« dodaja ministrica

Na trasi opuščenega tira načrtovana vzpostavitev državne kolesarske povezave

Izgradnja vzporednega levega tira na trasi Divača-Koper se bo financirala z bančnimi posojili, nepovratnimi sredstvi Evropske unije in s sredstvi dokapitalizacije s strani države kot edinega lastnika 2TDK. Investicija bo breme 2TDK, pri čemer bo morebitna dokapitalizacija breme državnega proračuna, in to iz naslova finančnih terjatev in naložb. Vladna novela določa tudi, da se po začetku obratovanja vzporednega tira del obstoječe proge med cepiščem Prešnica in Dekani opusti, da se odstrani tirna infrastruktura, na trasi opuščenega tira pa se vzpostavi državna kolesarska povezava. Ta del predstavlja investicijo Direkcije RS za infrastrukturo. »Z zakonskim predlogom torej investitorstvo za vzporedni levi tir prenašamo na projektno podjetje 2TDK. Do sprejetja državnega prostorskega načrta, ki je že v pripravi, projekt vodi ministrstvo oziroma direkcija za infrastrukturo, od tam naprej, torej pridobivanje gradbenega dovoljenja in izvajanje vseh potrebnih raziskav ter študij, pa bo vajeti prevzel 2TDK,« pojasnjuje ministrica. Ker novela prinaša manj zahtevne spremembe, vlada državnemu zboru predlaga, naj jo obravnava po skrajšanem postopku.

Slovenska Istra kliče po rešitvi prometnih izzivov

Sicer smo v Gibanju Svoboda že med kampanjo na državnozborskih in lokalnih volitvah na seznam prednostnih ciljev uvrstili tudi rešitev prometnih izzivov v Slovenski Istri. »Zaslužimo si namreč pretočen, varen in trajnostno naravnan promet, ki bo prebivalcem tega dela Slovenije omogočal ustrezno kakovost bivanja. Projekti za Istro, ki so leta in desetletja stali, se končno s to vlado, s Svobodo premikajo v izvedbeno fazo,« poudarja poslanka Kozlovič. Po njenih besedah Istra sodi v obmorski del države, ki s Koprom kot glavnim prometnim vozliščem predstavlja eno izmed najmočnejših gospodarskih središč v Sloveniji, kljub temu pa je doslej ostajala na obrobju urejanja prometne infrastrukture. Posledice tega se kažejo  v preobremenjenosti cest s tovornim in tranzitnim prometom, kar pa občutno znižuje kakovost življenja lokalnega prebivalstva ter povzroča gospodarsko škodo zaradi izgubljenih delovnih ur in povečane porabe goriv v pogostih cestnih zastojih.

Z opustitvijo stare železniške proge in izgradnjo kolesarske povezave do kakovostnejšega življenja domačinov

»Tako v lokalnem okolju kot na nacionalni ravni si prizadevamo za učinkovito rešitev skozi desetletja nakopičenih prometnih težav v Slovenski Istri. Zato podpiramo prizadevanja vlade dr. Roberta Goloba za čimprejšnjo izvedbo dvotirnosti železnice Divača–Koper, vključno s pripravo vsega potrebnega za izgradnjo vzporednega tira. Le na ta način bomo zagotovili boljšo železniško povezavo in s tem večjo pretočnost prometa,« opozarja poslanec Janev. Po njegovih besedah drugi tir sam po sebi rešuje problematiko ogroženosti vodnega vira in v manjši meri vprašanje pretočnosti: »Vzporedni tir je zato nujen za razbremenitev cestnega prometa in hkrati za zagotavljanje prepotrebne rekreativne infrastrukture. Ne moremo pa mimo dejstva, da bo šele avtocestna povezava Koper-Dragonja prinesla največjo prometno razbremenitev za Slovensko Istro.«

Tako v lokalnem okolju kot na nacionalni ravni si prizadevamo za učinkovito rešitev skozi desetletja nakopičenih prometnih težav v Slovenski Istri. Zato podpiramo prizadevanja vlade dr. Roberta Goloba za čimprejšnjo izvedbo dvotirnosti železnice Divača–Koper, vključno s pripravo vsega potrebnega za izgradnjo vzporednega tira.

Ob tem poslanka Kozlovič še dodaja, da bo opustitev stare železniške proge ter vzpostavitev kolesarske povezave za potrebe turizma in rekreacije izboljšala kakovost življenja na tem območju, za kar si že vrsto let prizadevajo domačini in so do tega tudi upravičeni: »Vesela sem, da so bila uslišana dolgoletna prizadevanja nas domačinov, in da je tudi infrastrukturna ministrica na pobudo nas poslancev takoj razumela, da ni druge poti, kot da se obstoječo železniško progo, ki poteka po vodovarstvenem območju, nameni turistično-rekreativnim vsebinam, torej kolesarski poti.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo