V Gibanju Svoboda izražamo globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in spopadov na Bližnjem vzhodu, ki onemogočajo stabilnost, mir in varnost v najbližji soseščini Evropske unije.

V Gibanju Svoboda izražamo globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in spopadov na Bližnjem vzhodu, ki onemogočajo stabilnost, mir in varnost v najbližji soseščini Evropske unije.

Najostreje obsojamo napad, ki ga je radikalna oborožena skupina Hamas sprožila proti Državi Izrael. Terorizem in nasilje nad nedolžnimi civilisti sta nesprejemljiva in nedopustna, zanju pa ni in ne more biti nobenega opravičila. Obsojamo vsak napad na civilne tarče in obžalujemo, da je prišlo do žrtev med civilisti. Obenem pa izražamo solidarnost in sočustvujemo s prebivalstvom, ki ga ogroža nasilje.

Kot odziv na omenjeni napad ima Država Izrael pravico do samoobrambe in zaščite svojih državljanov v skladu z mednarodnim pravom in Ustanovno listino OZN. Obenem pa Državo Izrael pozivamo, da se odzove sorazmerno, saj palestinsko civilno prebivalstvo ne more nositi posledic zaradi dejanj skupine terorističnih ekstremistov.

Tako od izraelske kot palestinske strani pričakujemo proaktivne in pozitivne korake k vzpostavitvi pogojev za ponovni zagon in nadaljevanje mirovnih pogajanj. Od vseh ostalih akterjev mednarodne skupnosti, še posebej svetovnih velesil, OZN in EU, pa pričakujemo bolj ambiciozen, odgovoren in usklajen pristop, ki bo v konstruktivno podporo mirovnemu procesu, ki bi pripeljal do mirnega sožitja obeh narodov in rešitve dveh držav. Koncept dveh držav je tudi edini, ki uživa konsenz v mednarodni skupnosti. Mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu je namreč možno doseči le s političnim dialogom, ki temelji na spoštovanju temeljnih demokratičnih vrednot in mednarodnega prava, vključno z upoštevanjem zavez iz številnih resolucij Generalne skupščine in Varnostnega sveta ZN.

Zaskrbljeni smo zaradi slabšanja humanitarnih razmer na območju Gaze. Zaprtje prehodov, ustavitev humanitarne in razvojne pomoči ter omejevanje dostopa do vode, hrane, zdravil, elektrike in osnovnih življenjskih potrebščin je za nas popolnoma nesprejemljivo, saj bo to še dodatno poslabšalo razmere in povzročilo hudo humanitarno katastrofo. Zato se zavzemamo za vzpostavitev humanitarnih koridorjev ter zagotovitev neoviranega dostopa nujne humanitarne in človekoljubne pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Pri tem pa od vpletenih pričakujemo, da delujejo v skladu z določbami mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic.

Dodatna destabilizacija razmer na Bližnjem vzhodu bi lahko vodila v dolgo in uničujočo vojno, lahko pa se razširi in eskalira tudi na drugih konfliktnih žariščih. Zato vpletene strani ponovno pozivamo k takojšnjemu prenehanju spopadov in k vzpostavitvi premirja ter k zaščiti civilistov in izpustitvi talcev, saj po nepotrebnem trpijo nedolžni ljudje na obeh straneh.

O omenjeni tematiki je ta teden razpravljal tudi parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Sklepe, ki jih je sprejel brez glasu proti, lahko najdete tukaj.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo