Na nedavnem posvetu, organiziranem s strani Gibanja Svoboda Krško, smo se poglobili v pomembnost povezovanja lokalne in državne politke, posebej v kontekstu okoljskih vprašanj. Razprava je ...

Na nedavnem posvetu, organiziranem s strani Gibanja Svoboda Krško, smo se poglobili v pomembnost povezovanja lokalne in državne politke, posebej v kontekstu okoljskih vprašanj. Razprava je osvetlila tri ključne teme: potrebo po izobraževanju javnosti o političnih strukturah, pomen sprejetja nedavne zakonodaje o varstvu okolja, in kako pristop k reševanju okoljskih izzivov odraža moč sodelovanja med civilno družbo, lokalnimi skupnostmi in državo.

Poslanki Tamara Vonta in Nataša Avšič Bogovič sta izpostavili pomen aktivnega državljanstva in sodelovanja med različnimi deležniki. Obe sta poudarili, da je vztrajnost in pritisk na odločevalce ključen za doseganje sprememb, ki izboljšujejo okolje in javno zdravje. Poslanec Lenart Žavbi je izpostavil, da je za učinkovito implementacijo zakonov ključnega pomena sodelovanje s civilnimi iniciativami s prizadetih območij. To, da iz neke materije nastane zakon, zahteva aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih in nenehen dialog.

Tamara Vonta je poudarila pomen aktivnega državljanstva in organiziranosti civilne družbe pri oblikovanju politik. Njena sporočila so bila jasna: vsak posameznik lahko prispeva k spremembam, ključna pa sta vztrajnost in pritisk na odločevalce. Izpostavila je primer Anhovega, ki kaže, kako lahko skupna prizadevanja privedejo do zakonodajnih sprememb, ki izboljšujejo okolje in javno zdravje.

Nataša Avšič Bogovič je delila svoje poglede na nedavne zakonodajne spremembe. Razložila je, kako je parlamentarni odbor, ki mu predseduje, zagotovil, da nova zakonodaja ne samo ustreza potrebam lokalnih skupnosti in okoljskim ciljem, ampak tudi upošteva mnenja vseh deležnikov, vključno z gospodarstvom in civilno družbo.

Tajana Dvoršek, regijska koordinatorica in predsednica Mestne četrti Krško, je poudarila, da je posvet živ dokaz, kako pomembno je imeti sogovornika na državni ravni. Njena izjava je pokazala, kako je v kratkem času mogoče doseči rezultate, ki naslavljajo in odpravljajo dolgoletne probleme.

Miha Stegel, župan Kanala ob Soči, je delil svoje izkušnje s podobnimi problemi v svoji občini. Poudaril je, da je naloga lokalne skupnosti prisluhniti prebivalcem in njihovim problemom. Njegov prispevek je pokazal, da so problemi, kot so občutki smradu in številne bolezni, skupni različnim območjem in da je sodelovanje na vseh ravneh ključno za njihovo reševanje.

Zaključki posveta so bili, da je sprejetje zakona o varstvu okolja, ki ga je državni zbor sprejel nekaj dni nazaj, primer uspeha, ki kaže na moč sodelovanja in vztrajnosti pri reševanju okoljskih vprašanj. Udeleženci so se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju in izvajanju akcij, ki bodo pripomogle k bolj zdravemu in čistemu okolju za vse. Za dosego trajnostnih sprememb je nujno sodelovanje na vseh ravneh – od lokalne skupnosti do države. Politika mora povezovati in ne razdvajati, pri čemer je v iskanju rešitev ključno preseganje ideoloških prepričanj.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo