Včeraj zvečer so se na ustanovni seji zbrali člani Gibanja Svoboda Žalec in formalizirali delovanje stranke v Občini Žalec. Ustanovnega zbora se je udeležil tudi poslanec Državnega zbora Aleš Rezar...

Včeraj zvečer so se na ustanovni seji zbrali člani Gibanja Svoboda Žalec in formalizirali delovanje stranke v Občini Žalec. Ustanovnega zbora se je udeležil tudi poslanec Državnega zbora Aleš Rezar.

Predsednica Lokalnega odbora Svobode Žalec je postala Katarina Vasle, za sekretarja odbora pa je bil imenovan mag. Martin Poteko. Člani so soglasno izvolili tudi člana izvršnega odbora Andreja Drevenška in Suzano Vombek. Stalna članica izvršnega odbora je tudi Tanja Basle, sicer podžupanja občine Žalec. Izvršni odbor LO Žalec bo na pobudo predsednice imenoval še podpredsednika in se seznanil z vodjo svetniške skupine, potrdil pa bo tudi članstvo poslancu Alešu Rezarju.

Predsednica Lokalnega odbora Svoboda Žalec Katarina Vasle je v kratkem nagovoru pozdravila prisotne članice in člane ter poudarila pomen homogenega delovanja LO in delovanje v dobro občank in občanov občine Žalec. Želi si, da bi LO Svoboda Žalec s svojimi izkušnjami, znanji in povezanostjo ostala kredibilen sogovornik na lokalni politični ravni ter s povezovanjem uspešno dosegala zastavljene cilje. Pri svojem delu bodo upoštevali vrednote stranke kot so spoštovanje, svoboda, odgovornost in zaupanje. S sogovorniki bodo iskali skupni jezik s ciljem, da občino Žalec dvignejo med razvitejše občine v regiji.

Vodja svetniške skupine Alenka Omladič je pohvalila dosedanje delovanje stranke na lokalnem nivoju in v občinskem svetu, poslanec Aleš Rezar pa je poudaril, da lokalni odbor Svoboda Žalec lahko vedno računa na njegovo podporo. Še naprej si bo prizadeval, da bodo projekti v Savinjski dolini izvedeni pravočasno in učinkovito. Poslanec mag. Dean Premik je svojo navzočnost zaradi zadržanosti sicer opravičil, a je ustanovitev LO Žalec podprl in zaželel vsem skupaj uspešno delo.

Člani odbora so goste seznanili tudi z izzivi s katerimi se sooča Žalec ter jih povabili k aktivnemu sodelovanju.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo