Ker v Svobodi ne počivamo niti v poletnem času, smo pred dnevi ustanovili lokalni odbor, ki pokriva občini Zreče in Vitanje.

Ker v Svobodi ne počivamo niti v poletnem času, smo pred dnevi ustanovili lokalni odbor, ki pokriva občini Zreče in Vitanje. Ekipo, ki je zelo aktivno in uspešno delovala že med lokalnimi volitvami, bo kot predsednica vodila Anamaria Hren, pri opravljanju funkcije pa ji bosta pomagala tudi vodja tamkajšnje svetniške skupine Vladimir Kukavica in Vasja Hren, ki bo opravljal funkcijo sekretarja. Poleg tega sta bila na zboru članov v izvršni odbor lokalnega odbora izvoljena tudi Urban Kodrič in Tadej Hren

V uvodnem nagovoru je predsedujoča Anamaria Hren poudarila pomembnost lokalnega delovanja stranke in naslovila ključne probleme in razvojne potenciale v regiji: “V obeh občinah smo seznanjeni z obstoječimi problemi, ki ju pestijo, in smo za določene probleme že poiskali rešitve, ključno pa je, da so ti problemi ustrezno naslovljeni in posledično tudi rešeni. Veseli me, da imamo pri tem tudi vso podporo tako stranke, kot tudi vlade in naših poslancev. To sodelovanje pa je ključno za to, da v tem mandatu lokalni odbor skupaj s svetniško skupino udejanji svoj program in pripelje do boljšega in kvalitetnejšega življenja občank in občanov obeh občin ter posledično tudi regije.”

Po poglobljeni in kritični razpravi o organiziranosti in dosedanjem delovanju stranke v občini, je bil sprejet program ter finančni načrt lokalnega odbora. Kot prioritete delovanja si je novoustanovljeni odbor zadal okrepitev stranke na terenu, premišljene in potrebne infrastrukturne projekte ter digitalizacijo. 

Zbora sta se udeležila tudi dva predstavnika stranke, med njima vodja terena Gibanja Svoboda Mladi Blaž Juren, ki je poudaril, da občina ne sme pozabiti na mlade in jih mora vključiti in spodbuditi, da so čim bolj aktivni. 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo