V prvih poletnih dneh je bil izveden tudi ustanovni zbor Gibanja Svoboda v občini Hoče - Slivnica, na katerem so zbrani člani dokončno konstituirali lokalni odbor stranke.

V prvih poletnih dneh je bil izveden tudi ustanovni zbor Gibanja Svoboda v občini Hoče – Slivnica, na katerem so zbrani člani dokončno konstituirali lokalni odbor stranke. Predsednik lokalnega odbora je postal Anton Breznik. Za člana Izvršnega odbora Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Hoče – Slivnica so člani soglasno izvolili Tino Grabnar in Izidorja Gostinčarja. V skladu s strankinimi akti je postal član izvršnega odbora še Rok Haložan, vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda v občinskem svetu.

Predsednik lokalnega odbora Anton Breznik je v kratkem nagovoru predstavil program, ki so ga oblikovali že pred lanskimi jesenskimi volitvami in ugotovil, da zapisane cilje že uresničujejo. Izvoljeni svetniki na sejah občinskega sveta podpirajo projekte, ki se ujemajo s strankinim programom v občini. Program dela stranke bodo tudi redno dopolnjevali, zato je povabil člane, da aktivno sodelujejo s predlogi. Priprava podrobnega finančnega načrta bo po njegovih besedah ena od prvih nalog izvršnega odbora lokalnega odbora.

Predsednik je člane obvestil, da bo sekretar lokalnega odbora imenovan takrat, ko bo izvršni odbor imenoval podpredsednika lokalnega odbora Gibanja Svoboda Hoče – Slivnica. Člani so ob zaključku ustanovnega zbora spregovorili tudi o najbolj aktualnih dogajanjih v občini.

Zadnji mejnik

Klemen Boštjančič postal podpredsednik Gibanja Svoboda

Svet stranke Gibanje Svoboda je 27. marca 2024 mag. Klemna Boštjančiča imenoval za novega podpredsednika Gibanja Svoboda. Mag. Boštjančič se je tako pridružil dvema dosedanjima podpredsednikoma, poslanki Sari Žibrat in ministru Mateju Arčonu.