V luči nedavnih (ne)aktivnosti in glede na poskuse sprejemanja več milijonov vrednih nespametnih odločitev v preteklih tednih s strani županje ...

V luči nedavnih (ne)aktivnosti in glede na poskuse sprejemanja več milijonov vrednih nespametnih odločitev v preteklih tednih s strani županje Renate Kosec in ožjega vodstva Občine Domžale, z današnjim dnem nepreklicno izstopamo iz koalicije. 

Delovanje Gibanja Svoboda temelji na štirih vrednotah. Spoštovanje je osnova vsakega zrelega odnosa in s tem dopuščamo raznolike poglede na svet. Naš cilj je, da poskrbimo za vključenost vseh. Hkrati pa imajo vsi svobodo, našo drugo temeljno vrednoto, ki je osnova vsake demokratične skupnosti in je bila tudi eden od razlogov, da smo kljub predhodnim neustreznim odločitvam vodstva občine, še nekaj tednov vztrajali v sodelovanju. Menimo tudi, da je ključno, da vsak posameznik, še posebej na izvoljenih položajih, prevzame odgovornost za svoja dejanja, da se sooči z nastalimi posledicami in da je torej občina na čelu z županjo odgovorna za sprejeta in nesprejeta dejanja. Sploh če so ta samovoljna in brez vključevanja občinskega sveta in drugih organov občine. Naša četrta pomembna vrednota pa je zaupanje in prav slednje je ekipa županje Renate Kosec zlorabila, zato smo po tehtnem premisleku sprejeli odločitev o izstopu iz koalicije.

Zdravstveni dom Domžale 

Že v zadnjih tednih smo opozorili na sum netransparentnega delovanja v luči sprejemanja (ne)odločitev glede nakupa zemljišča za Zdravstveni dom Domžale. Opozarjali smo na morebitne nepravilnosti in netočnosti v navedenih podatkih. Strahovi o neustreznem sprejemanju odločitevso so se po pogovorih s strokovnjaki v preteklih tednih pokazali za utemeljene. Več o ugotovitvah in pričakovanjih glede nadaljnjih aktivnosti, povezanih z Zdravstvenim domom Domžale, ki se morajo zgoditi čimprej, bomo z javnostjo delili v kratkem.

Slaba odzivnost in nekomunikacija po polavah

Dejstvo, da se po poplavah, ki so se zgodile v avgustu, županja in njena ekipa niso posvetovali z občinskim svetom glede hitrejšega reagiranja in sprejemanja odločitev v dobro vseh občanov in občank. Prvo sejo občinskega sveta so sklicali skoraj dva meseca po poplavah (ta bo šele 28. 9.), kar potrjuje našo domnevo po neučinkovitem vodenju Občine Domžale. Občine z večjo škodo po naravni nesrečah so stanje že obravnavale na občinskih svetih, svetniki drugod so vključeni v iskanje in izvajanje rešitev in lahko aktivno pomagajo tako z nasveti, kot s hitrejšim odločanjem o izvajanju ukrepov. Vodstvo domžalske občine si tega, glede na postavljene roke, očitno ne želi.

Razlog za tako pozen sklic seje, kjer se bodo obravnavale tudi posledice poplav, je pripravljanje dokumentacije za sprejem na občinskem svetu. Žal pa smo večkrat ugotovili, da je dokumentacija, ki so jo v preteklem letu svetniki dobili v obravnavo pogosto neustrezno pripravljena, zato nas upravičeno skrbi, da bi se vse skupaj lahko postopkovno zamaknilo še globlje v jesen, kar predstavlja novo negotovost za ljudi, ki čakajo na konkretne ukrepe.

Izključevanje voljenih predstavnikov ljudstva

Da naše sodelovanje, kljub podpisanemu koalicijskemu sporazumu o sodelovanju, žal obstaja samo na papirju, pa nam je vodstvo občine potrdilo ob obisku ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana v Domžalah. Županja Renata Kosec je s svojo ekipo namreč od ministra izrecno zahtevala, da se del ministrove ekipe, ki so jo zastopali poslanka Državnega zbora iz Domžal, predsednik Lokalnega odbora GS Domžale ter podpredsednica in hkrati občinska svetnica Občine Domžale, srečanja ne sme udeležiti. Cilj sestanka bi moral biti iskanje skupnih takojšnje ukrepov za zagotavljanje sanacije po poplavah in varnosti vseh občanov tudi v prihodnje. A si je županja, kljub poplavam in nedavnim težkim razmeram, kot prioriteto postavila politično obračunavanje. V Gibanju Svoboda v številne procese vključujemo ljudi z različnih nivojev, saj se zavedamo resnosti razmer v katerih smo, zato so nam tovrstna dejanja nerazumljiva.

Menimo, da takšne zahteve pomenijo netransparentno delovanje občine, pri čemer ne želimo sodelovati. Naš cilj je, da zadeve, ki so neposredno povezane z občankami in občani, obravnavamo transparentno in brez izključevanja posameznih izvoljenih predstavnikov ljudstva.

Naše vrednote nam ne dovoljujejo sodelovanja z ljudmi, ki tudi sicer na različnih nivojih diskreditirajo in izločajo naše izvoljene predstavnike, ki so zavezani svojemu delu in spoštujejo dogovore, saj je to izraz popolnega nespoštovanja tako posameznikov, kot tudi volivcev in vseh občank in občanov.  

Občanke in občani si zaslužijo transparentno vodstvo občine, ki bo v prvi vrsti delalo v njihovem interesu. Zaslužijo si informacije in ukrepe, ki bodo sprejeti premišljeno, a hkrati tudi dovolj hitro, da se kakovost življenja v občini vsaj ohrani, če že ne izboljša. V Lokalnem odboru Gibanje Svoboda Domžale smo se tudi v času po poplavah borili na vseh ravneh, da bi naši občani in občanke dobili prepotrebno pomoč. Takojšnja postavitev začasnega mostu pri Lidlu čez Kamniško Bistrico in sanacija območja v Biščahsta le dva konkretna primera, ki ilustrirata tudi naša prizadevanja. Še posebej se je pri tem angažirala naša domžalska poslanka v Državnem zboru.

Tudi naprej se bomo trudili in izpostavljali nepravilnosti ter hkrati pomagali po najboljših močeh za dobrobit naših občank in občanov. Tako na ravni države, kot lokalne skupnosti.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo