Gibanje Svoboda Maribor vložilo kandidaturo za župana ter listo kandidatk in kandidatov za mestni svet.

Gibanje Svoboda Maribor je na Mestno volilno komisijo vložilo kandidaturo dr. Vojka Flisa za župana Maribora ter listo 45 kandidatk in kandidatov za članice in člane Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Gibanje Svoboda se zelo dobro zaveda pomena vseh volitev, saj izražajo najširšo voljo ljudi. Občina je pomembna institucija demokracije, njena vloga v demokratičnem sistemu pa ni samo v izvajanju obsežnih zakonsko določenih nalog, ampak tudi v dobri komunikaciji z ljudmi in usklajevanju njihovih pričakovanj z možnostmi in razvojnimi strategijami občine. Župan in mestna oblast sta izvrševalca nalog, ki morajo biti določene s širokim konsenzom, za katerega se morata potruditi in ga doseči z najširšim vključevanjem meščank in meščanov.

»Če želimo uresničevati pričakovanja ljudi, jih moramo slišati, če želimo izboljšati in izenačiti življenjske pogoje Mariborčank in Mariborčanov, moramo krepiti solidarnost, če želimo boljše poslovno okolje, moramo dvigovati poslovno kulturo, vzpodbujati ustvarjalnost in pripravljenost sodelovanja,« je ob vložitvi kandidatur izpostavil dr. Vojko Flis, kandidat za župana, in izpostavil, da »Maribor potrebuje nov družbeni dogovor za socialno pravično in solidarno občino po meri skupnega javnega interesa, ki mora biti nad zasebnimi interesi

Vložena lista kandidatk in kandidatov Gibanja Svoboda za mestni svet je sestavljena iz ljudi z različnimi strokovnimi in poklicnimi znanji, ki prihajajo iz različnih dejavnosti in iz vseh delov mesta. Tako se bodo najlažje vsebinsko vključevali in odločali na vseh področjih, ki jih mestni svet obravnava in o njih odloča. Prav zaradi njihove raznolikosti bodo odlično predstavljali prebivalke in prebivalce Maribora.

Hkrati pa je Gibanje Svoboda Maribor vložilo tudi listo za članice in člane v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo