VE

Volilna enota VII

VO

Volilni okraj Ruše

Prihajam iz kraja Selnica ob Dravi, ki leži na začetku Dravske doline, med Mariborom in Dravogradom. Že od rane mladosti sem se ukvarjal z lesarstvom, saj je to družinska tradicija, ki se razvija in raste že vse od leta 1923. Vesel sem, da sem izbral poklic, ki mi je bil dan že v zibelko.

Sem dolgoletni gospodarstvenik z močnim socialnim čutom, ki so mu blizu delavnost, poštenje, enakopravnost, spoštovanje in ljubezen.

Šolanje v lesarstvu sem končal leta 1982, ko sem diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir lesarstva. Na začetku sem bil zaposlen v podjetju Marles hiše, in to do leta 1988, nato pa sem ustanovil lastno podjetje Jurales, ki je zaposlovalo do sedem ljudi. V njem sem delal vse do upokojitve v letu 2022. Dejaven sem bil v organih Obrtne zbornice Slovenije. Tako sem bil od ustanovitve Območne obrtno podjetniške zbornice Ruše v letu 1982 njen član, podpredsednik in tudi predsednik.

Zanimala me je tudi lokalna politika, v kateri sem deloval od leta 1994 do leta 2018. V letih od 2006 do 2018 sem bil župan Občine Selnica ob Dravi. Od leta 2010 do leta 2018 sem opravljal funkcijo podpredsednika Združenja občin Slovenije. V letu 2018 sem bil izvoljen za poslanca državnega zbora na listi stranke DeSUS, sedaj pa svoje poslanstvo izpolnjujem kot poslanec Gibanja Svoboda.

Na kratko lahko svoj življenjski moto opišem z besedami: Sem gospodarstvenik z močnim socialnim čutom, ki mu je blizu delavnost, poštenje, enakopravnost, spoštovanje in ljubezen. Sem oče štirim odraslim hčeram in dedek.

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednik Odbora za gospodarstvo Član Komisije za poslovnik Član Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Član Mandatno-volilna komisija