Predstavnik in kontakt

Anamaria Hren
[email protected]

Lokalni odbor

Zreče - Vitanje

Svoboda za Občino Zreče

Občane in občanke je potrebno spodbuditi k aktivnemu delovanju pri predlogih razvoja in delovanja občine in jim na ta način vrniti občutek pripadnosti.

... stanovanja in delovna mesta za mlade, za spoštljivo medgeneracijsko povezanost!

... boljšo dostopnost do zdravnikov, zobozdravnikov in storitev v lokalnem okolju!

... Zreče – sodobno, aktivno, razvito, prebivalcem in obiskovalcem prijazno občino!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Kakovostna širokopasovna infrastruktura za vsa gospodinjstva

Vsem občankam in občanom bomo zagotovili dostop do širokopasovnega interneta, saj so kakovostne možnosti za digitalno komunikacijo nuja in ne razkošje. Za gradnjo širokopasovne infrastrukture v javno-zasebnem partnerstvu potrebujemo javna sredstva.

Nova stavba otroškega vrtca v neposredni bližini osnovne šole

Stavba obstoječega otroškega vrtca je zastarela in ne ustreza več vsem standardom in normativom. Prepričani smo, da je ni smiselno obnavljati, temveč se je bolje odločiti za novogradnjo vrtca, ki bo stal v neposredni bližini osnovne šole.

Posodobitev cestnega omrežja in več prometne varnosti v občini

Niti parna lokomotiva niti obstoječe cestno omrežje nista prava pot v boljšo prihodnost. Z vsemi šestimi krajevnimi skupnostmi bomo dogovorili prioritete za rekonstrukcijo cestnega omrežja. Vsako leto bomo posodobili vsaj 20 kilometrov lokalnih cest.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Vladimir Kukavica (VE1)
Anamarija Hren (VE1)
Iztok Jože Košir (VE1)
Špela Sovič (VE1)
Klavdija Smole (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva