Predstavnik in kontakt

Katarina Vasle
[email protected]

Lokalni odbor

Žalec

Svoboda za Občino Žalec

Občina Žalec naj bo zanimiva, dostopna in prijazna za vse. Prihodnost vidimo v trajnostno naravnani, samooskrbni, digitalizirani in inovativni občini.

... dodatno subvencioniranje vrtcev in sofinancirano oskrbo starejših občanov!

... soodločanje občank in občanov o porabi občinskih sredstev in največjih projektih!

... obnovo komunalne, prometne infrastrukture in nadgradnjo športne infrastrukture!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Optimizacija energetske učinkovitosti in neodvisnosti občine

Z energetsko sanacijo občinskih objektov bomo znižali porabo energije, na neizkoriščenih lokacijah in javnih stavbah bomo postavili sončne elektrarne. Elektrificirali bomo občinski vozni park in po občini namestili več električnih polnilnic.

Razvoj turizma, promocija lokalnih pridelkov in izdelkov

Obisk naravnih in kulturnih znamenitosti bomo povečali z novimi prenočitvenimi kapacitetami, organizacijo dogodkov kot je Žalska noč ter povezovanjem z lokalnimi hmeljarji, pivovarji, sirarji in ekološkimi kmetijami.

Zaščita pred posledicami podnebnih sprememb, poplavna varnost

Z ugodnimi in nujnimi preventivnimi ukrepi, kot sta redno čiščenje hudourniških strug in priprava primernih razlivnih območij, bomo v sodelovanju z državo omejevali in preprečevali vse pogostejše poplave, s tem pa tudi gospodarsko in individualno škodo.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Alenka Omladič (VE1)
Blaž Kolar (VE1)
Matjaž Omladič (VE1)
Tanja Basle (VE1)
Martin Poteko (VE1)
Katja Veligošek (VE1)
Gregor Zidanšek (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva