Predstavnik in kontakt

Edin Behrić
[email protected]

Lokalni odbor

Vrhnika

Svoboda za Občino Vrhnika

Vrhnika mora postati trajnostno naravnana, energetsko neodvisna, učinkovita pri upravljanju, z vsemi občani in občankami je treba dostojno komunicirati.

... občino, ki spodbuja in upošteva konstruktivno kritiko vseh občank in občanov!

... aktivno, ustvarjalno in spodbudno Vrhniko, ki ni le spalno naselje Ljubljane!

... bivanje v varnem, zdravem, odlično upravljanem in kakovostnem okolju!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Razvit lokalni javni potniški promet, trajnostna mobilnost

Javni in dostopni potniški promet, ki bo Vrhniko povezoval z manjšimi kraji, bo vsem občanom in občankam zagotovil večjo neodvisnost in mobilnost, starše bo razbremenil vsakodnevnih obveznosti, povezal bo kraje in zmanjšal onesnaževanje okolja.

Večja energetska neodvisnost, izkoriščanje obnovljivih virov

V sodelovanju z državo ter elektro operaterji bomo pripravili celovit program solarizacije naše občine. Nadgradili bomo mrežo polnilnic za e-avtomobile, sončne elektrarne bomo namestili na javne stavbe. Prihranke bi namenili novim investicijam.

Boljša kakovost življenja ter čisto in varno okolje za vse

Poskrbeli bomo za čisto in varno okolje. Spodbujali bomo razvoj lokalnega gospodarstva. Izboljšali bomo športno infrastrukturo in spodbujali prostočasne aktivnosti za vse generacije. Medgeneracijsko sodelovanje je nujno za kakovostno življenje vseh.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Alja Stanko (VE1)
Edin Behrić (VE1)
Peter Pikl (VE1)
Ivica Čosić (VE2)
Blanka Gašpirc (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva