Predstavnik in kontakt

Boštjan Papež
[email protected]

Lokalni odbor

Trzin

Svoboda za Občino Trzin

Želimo živeti v občini z dobrimi prometnimi povezavami, igrišči in zelenimi površinami za prosti čas, imeti kakovostne in dostopne javne storitve.

... manj prometnih zamaškov, pretočnost, umirjenost in varnost v prometu za vse!

... ureditev zdravstveno-oskrbovalnega centra, medgeneracijsko sožitje in razumevanje!

... uvedbo več štipendij socialno ogroženim, nadarjenim in športnikom, za mlade!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Umirjena prometna ureditev, urejen javni potniški promet

Z gradnjo severne trzinske obvoznice, uvedbo pogostejših železniških povezav, posodobitvijo avtobusnih linij in dodatnimi pokritimi parkirnimi mesti za kolesa, bomo spodbudili kolesarjenje, staro vaško jedro pa osvobodili gostega in motečega prometa.

Sodobna športna infrastruktura za preživljanje prostega časa

Športni park bomo nadgradili z nogometnim igriščem, pokritim objektom za organizacijo športnih dogodkov in dodatnimi vsebinami ter uredili ustrezne sanitarije. Infrastruktura za aktivno preživljanje časa na prostem prinaša višjo kakovost življenja!

Energetska neodvisnost, trajnostni razvoj in souporaba vozil

Na javne objekte bomo namestili sončne elektrarne, občanom bomo pomagali s solarizacijo oziroma energetsko sanacijo objektov, uvedli bomo sistem souporabe vozil in razširili zelene površine, ki bodo blažile učinke podnebnih sprememb in poletno vročino.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Boštjan Papež (VE1)
Irena Habat (VE1)
Zoran Rink (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva