Predstavnik in kontakt

Simon Detellbach
[email protected]

Lokalni odbor

Tišina

Svoboda za Občino Tišina

Tišina mora graditi svojo prihodnost na načelih trajnostnega razvoja. Pri tem moramo aktivirati vse razpoložljive naravne vire in potenciale ljudi.

... nov turistični in rekreativni objekt na zemljišču nekdanje drevesnice!

... pridelavo kultur z visoko dodano vrednostjo, odpornih na podnebne spremembe!

... nove kolesarske poti, za varno, moderno in celovito kolesarsko omrežje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Sodobno kmetijstvo, ki je pripravljeno na prihodnost

Ohranjali bomo kmetijske površine in njihovo dostopnost. Kmete bomo spodbujali k pridelavi tržno zanimivih kultur, uporabi sodobnih pristopov in izbiri vrst, ki so odporne na podnebne spremembe. S tržnico domačih izdelkov bomo okrepili samooskrbo.

Varne in sodobne prometne povezave, trajnostna mobilnost

Vasi v občini in izven nje bomo povezali s kolesarskimi stezami. Sodelovali bomo pri sanaciji cest in uredili večnamensko parkirišče Tišina-Tropovci. Tako bo občina bolj zanimiva in dostopna tudi za turiste, hkrati bomo krepili trajnostno mobilnost.

Kakovost in spoštljivo sobivanje vseh generacij občanov

Spodbujali bomo oblike sobivanja in stanovanjskega zadružništva za višjo kakovost bivanja starejših in tistih z nižjimi dohodki. V šoli v Gederovcih bomo vzpostavili medgeneracijski center, v objektu nekdanjega mejnega prehoda pa medkulturni center.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Zoran Mandžuka (VE1)
Uroš Sajko (VE1)
Simon Detellbach (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva