Predstavnik in kontakt

Zahid Babajić
[email protected]

Lokalni odbor

Velenje

Svoboda za Občino Šoštanj

Občina Šoštanj potrebuje skladen gospodarski razvoj in zelena, trajnostna delovna mesta, Šoštanj naj bo povezovalno mesto vseh občin naše doline.

... izgradnjo novih, kakovostnih stanovanj v celotni občini za mlade in mlade družine! 

... gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in zelena, trajnostna delovna mesta!

... razvoj turistične, športne, kulturne infrastrukture in kakovostne ponudbe!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Izboljšanje pogojev za kakovostno bivanje mladih družin

Zgradili bomo nova stanovanja s poudarkom na udobju za mlade družine. Zagotovili bomo boljšo dostopnost javnih storitev in si prizadevali za ohranjanje naravnega okolja, kar bo omogočilo večjo stopnjo prehranske samooskrbe in bolj kakovostno življenje.

Strateški razvoj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo

Šoštanj potrebuje in si zasluži gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo. Uredili bomo prometno infrastrukturo, med drugim avtobusno postajo in obvoznico. Prioriteta bodo lokacije za obrtno-poslovne cone. S finančnimi spodbudami bomo dali nov zagon.

Povezovanje za razvoj Šaleške doline in nove strategije

Vzpostavili in spodbujali bomo skupno delovanje občin Šaleške doline pri usklajevanju razvojnih strategij in soočanju z največjimi izzivi. Energetska problematika, zelena preobrazba in turistični razvoj so področja, ki presegajo meje posamezne občine.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Damjan Konovšek (VE1)
Lejla Hasić (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva