Predstavnik in kontakt

David Stupica
[email protected]

Lokalni odbor

Obsotelje In Kozjansko

Svoboda za Občino Šmarje pri Jelšah

Želimo, da Šmarje pri Jelšah postane prijazna občina za vse prebivalce. Občina naj bo privlačno območje za delo, bivanje in prostor vseh generacij.

... pospešeno gradnjo neprofitnih stanovanj za vse generacije občank in občanov!

... trajnostni, strateški in premišljeni razvoj butičnega in zelenega turizma!

... večje vključevanje lokalne skupnosti v občinske projekte, za soodločanje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Večja energetska samooskrba in trajnostni razvoj

Javne objekte bomo opremili s sončnimi elektrarnami, na občinskih in javnih parkirnih mestih namestili električne polnilnice. Pri vseh prihodnjih javnih in javno - zasebnih projektih bomo dosledno spodbujali trajnostno gradnjo.

Ureditev prometne infrastrukture, varen in sodoben promet

Z vsakoletnim obnavljanjem lokalnih in državnih cestnih odsekov ter urejanjem kolesarskih poti po občini bomo zagotovili varno prometno infrastrukturo. Ta mora biti funkcionalna in varna ne le za vozila, pač pa tudi za pešce in kolesarje.

Solidarnost, sociala, zdravstvo in oskrba starejših občanov

Investirali bomo v kakovostne in dostopne socialne in zdravstvene storitve, zagnali projekt univerze za tretje življenjsko obdobje ter starejšim občanom in občankam zagotovili pomoč na domu in sofinanciranje bivanja v socialnih zavodih.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Stanislav Šket (VE2)
Marjana Bračko (VE1)
Peter Novak (VE3)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva