Predstavnik in kontakt

Maja Pangos
[email protected]

Lokalni odbor

Šempeter Vrtojba

Svoboda za Občino Šempeter - Vrtojba

Trajnostni razvoj in energetska neodvisnost sta skupaj s samooskrbnim kmetijstvom pogoj za prijazno prihodnost občank in občanov vseh generacij.

... pospešeno gradnjo novih stanovanj in energetsko neodvisnost!

... ureditev protipoplavne zaščite ter samooskrbo z lokalnimi pridelki!

... ureditev vrtcev in šol z novo opremo, razvoj kulturnih in športnih dejavnosti!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Solidarnost in posluh za vse generacije občank in občanov

Poleg doma starejših občanov bomo za starejše občanke in občane odprli tudi dnevni center Hiša dobre volje. Za mlade bomo pospešeno uredili nova stanovanja. Z najrazličnejšimi programi bomo spodbujali medgeneracijsko druženje in ustvarjanje.

Trajnostni razvoj na vseh področjih in energetska neodvisnost

Povečali bomo število električnih polnilnic, javne objekte in protihrupne ograje pa opremili s sončnimi elektrarnami. Zaprli bomo asfaltno bazo v Vrtojbi, saj močno onesnažuje okolje. Naši občani in občanke si zaslužijo visoko kakovost bivanja!

Samooskrba z lokalnimi pridelki in izdelki, boj proti suši

V Šempetru bomo uredili pokrito tržnico, kjer bo poleg prostora za druženje in prireditve tudi prostor za lokalne pridelovalce sadja, zelenjave, mesa, rib in cvetja. Proti posledicam suše se bomo borili z namakalnimi sistemi.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Matej Čebron (VE1)
Damijan Skrt (VE1)
Maja Krump Pangos (VE1)
Dušan Bremec (VE1)
Karmen Gerbec (VE1)
Anja Gregorič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva