Predstavnik in kontakt

Ivo Ivičič
[email protected]

Lokalni odbor

Semič

Svoboda za Občino Semič.

Občani občine Semič želimo živeti v varni in razvijajoči se občini, v kateri bo imel vsak možnosti za zagotavljanje svoje eksistence in sodelovanja.

... živahno, napredno in varno občino, sodelovanje in povezovanje občank in občanov!

... vrhunsko izvedbo projekta tretje razvojne osi, priložnost za razvoj gospodarstva!

... premišljen in dolgoročen razvoj ekološkega in trajnostnega turizma ter kmetijstva!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Kakovostno življenje starejših, medgeneracijsko sodelovanje

Prizadevali si bomo za povečanje kapacitet v domovih za starejše občane v obeh sosednjih občinah, da bo v njih dovolj prostora tudi za naše občane. Preučili bomo možnost izgradnje doma starejših v Semiču, ki naj ima tudi enoto oskrbovanih stanovanj.

Učinkovito medobčinsko sodelovanje na področju gospodarstva

Občine Semič, Metlika in Črnomelj moramo vzpostaviti skupno upravo vseh treh industrijskih con. Tako bo upravljanje gospodarnejše, privabili bomo nove vlagatelje. Poskrbeli bomo za finančne spodbude za podjetnike, pomemben steber našega gospodarstva.

Športno-rekreacijske dejavnosti in kolesarske poti za vse

Želimo si, da je čim več občank in občanov športno aktivnih, za to pa potrebujejo infrastrukturo. V sodelovanju s sosednjimi občinami in v skladu s sodobnimi urbanističnimi trendi bomo uredili moderne in varne kolesarske povezave in poti za pešce.

Občinski svetniki

Silvester Malnarič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva