Predstavnik in kontakt

David Stupica
[email protected]

Lokalni odbor

Obsotelje In Kozjansko (Pokriva Vseh 6 Občin Vo1)

Svoboda za Občino Rogaška Slatina

Priložnost trajnostnega razvoja v občini je uporaba neizkoriščenega potenciala bogatega kulturnega izročila in naravnih danosti ter dialog med deležniki.

... zeleni trajnostni prehod z aktivnim črpanjem denarja, ki je že na voljo!

... trajnostno občino s priložnostmi za kakovostne lokalne proizvode in kratke verige!

... občino doživetij, kjer bomo ves čas (so)odločali skupaj, kjer vsak glas šteje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Učinkovito pridobivanje državnih in evropskih sredstev

Z ustanovitvijo projektne pisarne bomo aktivno spremljali področje črpanja evropskih in sredstev iz državnih podpornih mehanizmov. Dokumentacijo za prijavo bomo pripravljali strokovno, iskali projektna partnerstva z upoštevanjem lokalnih potreb.

Samooskrbna in trajnostna občina z razvito kulturno dediščino

Z bolj odločno vključitvijo kulturne dediščine v ponudbo bomo razvijali doživljajski turizem. Ta je bolj trajnosten in se sklada tudi z našo odločnostjo, da z učinkovito povezavo lokalnih pridelovalcev in ustvarjalcev težimo k samooskrbnosti.

Vključujoča in strokovna občina, kjer vsak glas šteje

S participativnim proračunom bomo občanke in občane vključili v proces odločanja. Transparentnost delovanja bomo nadgradili z javnimi predstavitvami razvojnih predlogov. Javne razprave o predlogih, idejah in akcijskih načrtih bodo potekale redno.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Željko Katalenić (VE1)
Aleksandra Krumpak (VE2)
Ervin Polajžer (VE3)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva