Predstavnik in kontakt

Marko Štimnikar
[email protected]

Lokalni odbor

Renče-Vogrsko

Svoboda za Občino Renče - Vogrsko

Odgovorno ravnanje z okoljem ter energetska samooskrba zagotavljata visoko kakovost bivanja občanov, s katerim je treba voditi spoštljiv dialog.

... ureditev vodovoda, ozelenitev območij, kanalizacije in protipoplavne zaščite!

... povečanje prehranske samooskrbe z namakanjem in rastlinsko čistilno napravo!

... obrtno cono Renče in poslovno cono Vogrsko, za participativni proračun!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Spoštljiv dialog z lokalnim prebivalstvom in enotno skupnost

Spoštovanje. Svoboda. Odgovornost. Na temelju teh vrednot želimo zgraditi zaupanje v sočloveka, sokrajana, zaupanje v enotno skupnost. Z vzpostavitvijo participativnega proračuna bomo občankam in občanom omogočili soodločanje o porabi občinskih sredstev.

Visoka kakovost bivanja za vse generacije in delovna mesta

Razširili bomo telovadnico in kotalkarsko dvorano v Renčah, uredili večnamenski prostor za mladino. V krajevnih skupnostih bomo zagotovili prostore za aktivno druženje starejših občanov. Z ureditvijo poslovne cone bomo ustvarili nova delovna mesta.

Odgovorno ravnanje z okoljem in rastlinska čistilna naprava

Uredili bomo ekološke otoke za ločevanje odpadkov in rastlinsko čistilno napravo ter aktivno delali na ozelenitvi območij, ki jih je uničil požar na Krasu. Povečali bomo energetsko samozadostnost s sončnimi elektrarnami na strehah javnih objektov.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Borut Zorn (VE1)
Benjamina Mikuž (VE2)
Nedeljko Gregorič (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva