Predstavnik in kontakt

Dejan Tamše
[email protected]

Lokalni odbor

Spodnja Savinjska Dolina

Svoboda za Občino Prebold

Učinkovitost in uspešnost občine se prične z dobrim vodenjem in upravljanjem, zato je občinska politika pri razvoju lokalnega okolja bistvenega pomena.

... širokopasovni internet in razvito, moderno infrastrukturo po vsej občini!

... prenovo športnih igrišč in podporo športnikom, za kakovostni prosti čas!

... digitalizacijo storitev občinske uprave, močno, odprto, inovativno gospodarstvo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Učinkovit zdravstveni servis in dostopnost socialnih storitev

Z občinskimi štipendijami in ugodnimi javnimi stanovanji za zdravnike in zdravstvene delavce bomo zagotovili ustrezno število zdravstvenega osebja in povečali dostopnost zdravstvenih storitev za vse občane in občanke v Preboldu.

Zmanjšanje prometa v centru mesta, večja prometna varnost

Z novo obvoznico Prebold -Trbovlje bomo zmanjšali promet skozi center mesta, obenem pa omogočili širitev industrijske cone, kar bo ustvarilo nova in kakovostna delovna mesta. Prometna ureditev bo tako postala bolj varna za vse udeležence.

Razvoj butičnega in zelenega trajnostnega turizma

Uredili bomo ribnik pod Žvajgo, ob vpadnici v Prebold pa namestili elektronske informacijske točke. To bo temelj za povečanje števila turističnih namestitev, potrebujemo promocijo kolesarskega turizma in botanične raznolikosti Marije Reke.

Občinski svetniki

Oton Račečič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva