Predstavnik in kontakt

Tomi Purich
[email protected]

Lokalni odbor

Piran

Svoboda za Občino Piran

Ustvarili bomo občino z jasnimi razvojnimi cilji, ki bodo zagotavljali možnost kakovostnega življenja, osebne rasti in uresničevanja vseh potencialov.

... razvoj občine v vseh gospodarskih panogah, ne le v turizmu, prehod na zelene vire!

... uveljavitev strateškega prostorskega načrta v interesu občank in občanov!

... ureditev prometne infrastrukture in vseh kopališč, za varne kolesarske poti!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Pripravili bomo konkreten občinski prostorski načrt za ljudi

Ustvarili bomo občino, ki bo omogočala lažji dostop do stanovanj. Stanovanjska in druga nepremičninska politika naj zastopa interese občanov in ne le kapitala. Gradili bomo športne objekte, uredili center Portoroža, zaščitili naravne danosti Fiese.

Posodobili bomo prometni odlok, uredili prometno infrastrukturo

Uredili bomo varne in atraktivne kolesarske poti v vsej občini, spodbujali trajnostne oblike javnega prevoza in postavili več polnilnic za e-vozila. Potrebujemo parkirno hišo pod parkiriščem Fornače in sodobno parkirišče pod Avditorijem Portorož.

Takojšen prehod na zelene vire energije in skrb za vodne vire

Zagotovili bomo zadostne količine pitne vode za vso občino in regijo. Z zadrževalniki vode in pripadajočo infrastrukturo bomo zagotovili vir vode za kmetijstvo, potrebujemo infrastrukturo za zagotavljanje zadostne in trajnostne vodooskrbe Slovenske Istre.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Manuela Rojec (VE2)
Jaka Drenik (VE1)
Neset Dulai (VE3)
Sanja Kuček Bergant (VE3)
Mojca Stegovec (VE4)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva