Predstavnik in kontakt

Uroš Orož
[email protected]

Lokalni odbor

Pesnica

Svoboda za Občino Pesnica

Želimo živeti v občini, ki bo razvojno naravnana. V občini, ki raste, se razvija in uveljavlja zahteve vseh generacij občanov po boljši prihodnosti.

... sprejetje prostorskega načrta in pametno prostorsko politiko za skladen razvoj!

... ureditev občinskega kopališča in rekreacijskih površin za dvig kakovosti življenja!

... sončne elektrarne na javnih objektih in energetsko neodvisnost občine!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Sanacija Perniškega jezera za razvoj turizma in rekreacije

Z odstranitvijo naplavin, ukrepi proti razmnoževanju alg in odstranjevanjem invazivnih vrst bomo uredili Perniško jezero. Urejeno jezero bo dvignilo kakovost življenja ob jezeru in znatno povečalo možnost trajnostnega razvoja turizma ter rekreacije.

Razvoj moderne in napredne industrijske cone

Z ureditvijo industrijske cone bomo združili trenutno razpršene poslovne dejavnosti v občini. Privabili bomo nova zagonska podjetja in ustvarili nova delovna mesta. Enostavni prometni dostopi, vključno z železnico, so velik neizkoriščen potencial.

Ureditev javnih površin in občinske prometne infrastrukture

Zagotovili in vzdrževali bomo varno prometno infrastrukturo, ki naj bo namenjena tudi pešcem in kolesarjem. Urejene zelene površine, sprehajalne poti in druge rekreacijske površine prinašajo višjo kakovost življenja vsem.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Uroš Orož (VE1)
Jasna Drozg (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva