Predstavnik in kontakt

Marjan Lisac
[email protected]

Lokalni odbor

Kočevsko

Svoboda za Občino Osilnica

Osilnica naj bo občina povezanih ljudi, kjer mladi lahko najdejo zaposlitev, vsi prebivalci in prebivalke pa varnost, spoštovanje in razumevanje.

... takojšnjo odpravo posledic naravnih ujm, za varovanje našega zelenega okolja!

... boljšo tedensko zdravstveno oskrbo in dostopnost do zdravnika v naši občini!

... gospodarski razvoj Osilnice, za samooskrbno občino in trajnostni turizem!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Dom starejših občanov in rehabilitacijski center Osilnica

Dokončanje tega projekta bo omogočilo boljšo oskrbo ranljivih ciljnih skupin in dostojnejše bivanje starejših občank in občanov. Odprla se bodo tudi nova delovna mesta, ki so v naši občini nujno potrebna.

Varovanje okolja, narave ter zdravja občank in občanov

V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi bomo pripravili programe za sofinanciranje malih čistilnih naprav. S tem bomo izboljšali kakovost življenja vsem, ki so brez kanalizacije. V okviru mednarodnega projekta bomo krepili zdravstveno oskrbo v občini.

Spodbujanje razvoja gospodarstva in trajnostnega turizma

Turistično - kulturni center je slabo izkoriščen, zato bomo nekatere prostore v tem objektu oddali v najem. V občino Osilnica želimo privabiti gospodarsko družbo, ki bo v naši občini omogočila nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Županja Občine Osilnica

Alenka Kovač

Sem organizatorka poslovanja v turizmu. V preteklih letih sem si nabrala mnogo izkušenj s področja turizma, dela z ljudmi, organizacije, vodenja, predvsem pa lokalne samouprave. Od leta 2018 namreč opravljam funkcijo nepoklicne županje, hkrati pa uspešno vodim še družinski nastanitveni in športni center.

Preberi več o županu

"Prosti čas rada preživljam v naravi, z veseljem pa o lepotah našega območja poučim še obiskovalce."

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Magi Žagar (VE1)
Zorica Viljevac (VE1)
Darko Vesel (VE1)
Ankica Konečnik (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva