Predstavnik in kontakt

Zdravko Cankar
[email protected]

Lokalni odbor

Naklo

Svoboda za Občino Naklo

Naklo naj postane napredna, enakomerno razvita in infrastrukturno povezana občina. Napredek potrebujejo tako gospodarstvo, podjetništvo kot kmetijstvo.

... večjo zaščito pred naravnimi nesrečami, za ustrezen način odzivanja na nesreče!

... varno ureditev cest, pločnikov in kolesarskih stez, za večjo varnost prometa!

... soodločanje lokalne skupnosti o porabi javnih sredstev, za digitalizacijo občine!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Občina z dostopnim zdravstvenim servisom za vse občane

Splošno ambulanto Naklo bomo nadgradili s pediatrično, dermatološko, ginekološko in zobozdravstveno ambulanto in psihoterapijo. S tem bomo povečali dostopnost in kakovost javnih zdravstvenih storitev za vse občane in občanke.

Občina za dostojno preživljanje starosti doma ali v domu

Razširili bomo dom starejših občanov ter v objektu uredili kuhinjo. Domu je treba zagotoviti ustrezno zdravstveno in fizioterapevtsko dejavnost. Organizirali moramo pomoč starejšim občanom na domu. Občina Naklo potrebuje oskrbovana stanovanja.

Naklo naj postane energetsko samooskrbna in zelena občina

Med prebivalci bomo spodbujali namestitev sončnih elektrarn, uvedli ekološko takso za podjetja, ki onesnažujejo okolje, uredili in vzdrževali kolesarske poti po občini. Urejeno bivalno okolje je trajna naloga ne samo občine, ampak tudi vseh prebivalcev.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Zdravko Cankar (VE1)
Helena Krampl Nikač (VE1)
Aleš Krumpestar (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva